Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 42
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr I/2018 z dnia
2018-11-20
Uchwała nr I/1/2018 — w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego …roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego 13 12 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr XXII/2021 z dnia
2021-01-25
Uchwała nr XXII/190/2021 — w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wielickiego na 2021r. …Wielickiego na 2021r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wielickiego na 2021r. 23 1 1 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr XXI/2020 z dnia
2020-12-30
Uchwała nr XXI/180/2020 — w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wielickiego na 2021r. …Powiatu Wielickiego na 2021r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wielickiego na 2021r. 23 2 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr XXI/2020 z dnia
2020-12-30
Uchwała nr XXI/181/2020 — w sprawie planu pracy Rady Powiatu Wielickiego na 2021r. …pracy Rady Powiatu Wielickiego na 2021r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Wielickiego na 2021r. 23 2 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr XII/2019 z dnia
2019-12-30
Uchwała nr XII/110/2019 — w sprawie planu pracy Rady Powiatu Wielickiego na 2020r. …pracy Rady Powiatu Wielickiego na 2020r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Wielickiego na 2020r. 24 1 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
6. Sesja nr XVI/20 z dnia
2020-06-29
Uchwała nr XVI/147/2020 — w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wielickiego wotum zaufania. …Zarządowi Powiatu Wielickiego wotum zaufania. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wielickiego wotum zaufania. 20 2 2 1 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr XV/2020 z dnia
2020-05-28
Uchwała nr XV/136/2020 — w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu Wielickiego. …Powiatu Wielickiego z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu Wielickiego. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 16 lutego 2011r. w […] sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu Wielickiego. 25 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr XIV/2020 z dnia
2020-04-08
Uchwała nr XIV/126/2020 — w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wielickiego na 2020r. …Rady Powiatu Wielickiego na 2020r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wielickiego na 2020r. 25 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr XIII/2020 z dnia
2020-01-27
Uchwała nr XIII/116/2020 — w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji i przekazania petycji w pozostałym zakresie zgodnie z właściwością …w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji i przekazania petycji w pozostałym zakresie zgodnie z właściwością 23 1 1 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr IX/2019 z dnia
2019-09-23
Uchwała nr IX/86/2019 — w sprawie rozpatrzenia petycji CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. …CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 22 1 2 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 30. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-02-28 …przebiega przez miejscowości w powiecie wielickim. Rada wyraziła sprzeciw wobec rozwiązań na gęsto zabudowanych terenach powiatu. Radny Jacek Juszkiewicz poinformował, że złożył interpelację do starosty powiatu wielickiego z zapytaniem, jakie starosta zamierza podjąć działania w […] Anna Polańska zapytała o modernizację skrzyżowania na Siercza-Rożnowa. Odpowiedź: Koncepcja jest przygotowana, kwestia decyzji odnośnie realizacji. Radny Lech Pankiewicz przedstawił interpelację o udzielenie informacji na temat zamówień zlecanych przez powiat firmie Probadex […] Kraków z siedzibą w Niepołomicach. Radni Piotr Wajda i Katarzyna Ciężarek złożyli interpelację w sprawie realizacji inwestycji drogowych. Radni zapytali, kiedy rozpoczną się prace w miejscowości Gdów przy ulicy Stadnickiej. Radny
2. Relacja z 29. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2021-12-27 …r. Dochody: 115,7 mln zł. Wydatki; 133 mln zł. Deficyt budżetowy: 17,3 mln zł. Radny Lech Pankiewicz stwierdził, że budżet zaniedbuje obszary zdrowia, sportu, kultury i edukacji. Za fundamentalną kwestię uznał niskie zarobki […] pracowników Starostwa Powiatowego. Zwrócił się z apelem do radnych i Zarządu Powiatu o zapewnienie odpowiednich zarobków dla urzędników. Przypomniał, że niedawno znacząco podwyższone zostało wynagrodzenie Starosty oraz […] diety radnych, dlatego odpowiednio powinny wzrosnąć wynagrodzenia urzędników. Radna Ewa Ptasznik stwierdziła, że sposób prezentacji budżetu radnym jest niewystarczający. Brakuje spotkań z kierownikami działów, dyrektorami szkół. Radni
3. Relacja z 28. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2021-11-29 …Relacja z 28. sesji Rady Powiatu Wielickiego Podwyżki wynagrodzenia starosty oraz diet radnych. W dniu 29.11.2021 r. odbyła się 28. Sesja Rady Powiatu Wielickiego. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁANIA MIĘDZY SESJAMI Radna Ewa Ptasznik zwr […] budowy chodników. Zdaniem radnej w protokołach z sesji ciągle przewija się sprawa Zakrzowca. Zapytała, czy radni mają walczyć o kwestie bezpieczeństwa w „swoich” miejscowościach, czy też będzie przyjęta przez Zarząd Powiatu […] jest brak wiedzy w tym zakresie. Radna Ewa Ptasznik zaproponowała aby opracować zasady konsultacji planu z sołtysami. Radni Ewa Ptasznik i Bogusław Trzaska zwrócili uwagę, że duża ilość pieniędzy przekazywana jest do klub…
4. Relacja z 31. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-04-05 …uprawnienia Zarządu do wprowadzania zmian w budżecie. Zmiany mogą być związane jedynie z pomocą obywatelom Ukrainy. PYTANIA RADNYCH DO STAROSTY Przewodniczący Rady Tomasz Tomala zapytał o likwidację filii zamiejscowej w Niepołomicach Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego […] w którym umiejscowiona jest filia będzie spełniał wymogi ustawowe, to wypowiedzenie zostanie wycofane. Starosta poinformował radnych, że kary za niedostosowanie budynków do wymogów ustawowych sięgają 200 tys. zł. Starosta…
5. Relacja z 33. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-06-06 …Sesja absolutoryjna. W dniu 6 czerwca 2022 r. odbyła się 33. sesja Rady Powiatu Wielickiego. PYTANIA RADNYCH Radny Lech Pankiewicz odniósł się do uchwały Zarządu Powiatu Wielickiego w sprawie przyznania w 2022 r […] i wyniki sportowe. Nagroda przyznana została dwójce paraolimpijczyków, Monice Kukli i Szymonowi Sowińskiemu. Radny stwierdził, że jest to za niski poziom nagrody. Zaproponował ufundowanie stypendiów sportowych przez powiat. Wicestarosta […] Henryk Gawron poinformował, że takie właśnie ustalenie zostało podjęte podczas obrad Zarządu Powiatu. Radny Lech Pankiewicz podziękował poseł Urszuli Ruseckiej za zaangażowanie w pozyskanie środków z programu Polski Ład na budowę hali sportowej…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników