Relacja z 29. sesji Rady Powiatu Wielickiego

Paweł Pawłowski
2021-12-27

Uchwała budżetowa na 2022 r.

Obrady online radnych, fot. Paweł Pawłowski
 👉 W dniu 27.12.2021 r. odbyła się 29. Sesja Rady Powiatu Wielickiego.
UCHWAŁY
Podjęto m.in. uchwały w sprawie:
👉 Planu pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2022 r. Radna Ewa Ptasznik stwierdziła, że plan pracy Komisji Oświaty jest nierozwojowy, Komisja nie zajmuje się kwestiami merytorycznymi, a jedynie finansami w oświacie.
👉 Zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. Dochody: 114,7 mln zł. Wydatki; 116, 5 mln zł. Deficyt budżetowy: 1,8 mln zł.
👉 Uchwały budżetowej na 2022 r. Dochody: 115,7 mln zł. Wydatki; 133 mln zł. Deficyt budżetowy: 17,3 mln zł. Radny Lech Pankiewicz stwierdził, że budżet zaniedbuje obszary zdrowia, sportu, kultury i edukacji. Za fundamentalną kwestię uznał niskie zarobki pracowników Starostwa Powiatowego. Zwrócił się z apelem do radnych i Zarządu Powiatu o zapewnienie odpowiednich zarobków dla urzędników. Przypomniał, że niedawno znacząco podwyższone zostało wynagrodzenie Starosty oraz diety radnych, dlatego odpowiednio powinny wzrosnąć wynagrodzenia urzędników.
👉 Radna Ewa Ptasznik stwierdziła, że sposób prezentacji budżetu radnym jest niewystarczający. Brakuje spotkań z kierownikami działów, dyrektorami szkół. Radni przez to nie znają budżetu. Odpowiedź Starosty: Jest to kwestia organizacji pracy przez przewodniczącego i członków komisji, nie widzę problemu, żeby w spotkaniach uczestniczyli szefowie jednostek organizacyjnych.
WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
👉 Radni poprosili o informację na temat sytuacji z Pogotowiem. Odpowiedź Starosty: Przygotowany jest projekt rozbiórki wadliwie zaprojektowanej części garażowej. Do końca stycznia będzie opracowana pełna analiza projektu, który, jak się okazało, zawiera o wiele więcej błędów. Powiat będzie występował o pokrycie kosztów dodatkowych prac z ubezpieczenia projektanta.
👉 Radny Bogusław Trzaska zapytał, czy nie ma mechanizmów sprawdzających poprawność projektu przed rozpoczęciem inwestycji. Odpowiedź Starosty: Projekt był zweryfikowany przez inne osoby z biura projektowego. Ktoś prawdopodobnie podpisał, że sprawdził projekt, a tego nie zrobił.
👉 Starosta odniósł się do wystąpienia radnego Lecha Pankiewicza. Stwierdził, że pracownicy starostwa zarabiają najlepiej ze wszystkich pracowników administracji w powiecie wielickim. Podwyżki sięgały 10%. Planowana jest coroczna waloryzacja płac w oparciu o wskaźnik inflacji. Lech Pankiewicz stwierdził, że starosta opowiada bajki, a radny ma inne informacje od pracowników starostwa. Starosta stwierdził, że może by się przejął tym stwierdzeniem, gdyby zostało wypowiedziane przez osobę, która była wzorem pracowitości i rzetelności w Starostwie. W odpowiedzi radny Lech Pankiewicz przytoczył fragment listu poety Jan Sztaudyngera „Oprócz tego różni nas klasa, bo pan jest k…tas, a ja mam k…tasa”. Przewodniczący zwrócił uwagę radnemu, że nie przystoi na forum rady wygłaszać takich oświadczeń.
◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾
Przedstawiona powyżej relacja nie jest pełnym zapisem z obrad Rady Powiatu. Protokoły zawierające wszystkie wypowiedzi radnych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wielickiego.
Nagranie z sesji dostępne jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=-dQZLRUzdLo.
Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego z Funduszu EOG w ramach Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny.