Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Opieki Społecznej i Zdrowia

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Rewizyjna

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń