Relacja z 30. sesji Rady Powiatu Wielickiego

Paweł Pawłowski
2022-02-28

Solidarni z narodem ukraińskim

Paweł Pawłowski
W dniu 28.02.2022 r. odbyła się 30. sesja Rady Powiatu Wielickiego.
👉 Sesja rozpoczęła się od podjęcia rezolucji wyrażającej solidarność z narodem ukraińskim.
👉 Następnie minutą ciszy uczczono pamięć ofiar, które zginęły w wyniku rosyjskiej agresji.
👉 Podjęto rezolucję w sprawie studium korytarzowego dla projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice. W dniu 27.01.2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowała ww. studium. Spośród 6 wariantów 5 przebiega przez miejscowości w powiecie wielickim. Rada wyraziła sprzeciw wobec rozwiązań na gęsto zabudowanych terenach powiatu.
👉 Radny Jacek Juszkiewicz poinformował, że złożył interpelację do starosty powiatu wielickiego z zapytaniem, jakie starosta zamierza podjąć działania w związku z planowaną budową drogi ekspresowej na terenie powiatu.
👉 Radna Ewa Ptasznik zapytała starostę, czy spotyka się z burmistrzami i wójtami z terenu powiatu. Odpowiedź Starosty : współpraca z większością układa się raczej pozytywnie. Nie mamy jeszcze informacji odnośnie dofinansowania chodników czy dróg pozaklasowych. Będziemy się spotykać z wójtami/burmistrzami z każdej z gmin w sprawie programu drogowego na lata 2022-2030, uwzględniane będą wnioski złożone w ciągu ostatnich dwóch lat przez gminy.
👉 Radna Ewa Ptasznik zapytała również o środki na dokształcanie nauczycieli. Odpowiedź Skarbik Powiatu: W 2021 r. zrealizowanych zostało 75% zaplanowanych wydatków na ten cel. Każdy wniosek składany przez nauczycieli jest realizowany.
👉 Radna Anna Polańska zapytała o modernizację skrzyżowania na Siercza-Rożnowa. Odpowiedź: Koncepcja jest przygotowana, kwestia decyzji odnośnie realizacji.
👉 Radny Lech Pankiewicz przedstawił interpelację o udzielenie informacji na temat zamówień zlecanych przez powiat firmie Probadex-Kraków z siedzibą w Niepołomicach.
👉 Radni Piotr Wajda i Katarzyna Ciężarek złożyli interpelację w sprawie realizacji inwestycji drogowych. Radni zapytali, kiedy rozpoczną się prace w miejscowości Gdów przy ulicy Stadnickiej.
👉 Radny Łukasz Sadkiewicz przypomniał, że po podwyżkach wynagrodzenia dla starosty oraz diet radnych koło Porozumienia Samorządowego wnioskowało o przeprowadzenie regulacji wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, natomiast podwyżek dotychczas nie było, podobnie jak obiecanych przez wicestarostę nagród kwartalnych. Odniósł się do wypowiedzi wicestarosty Henryka Gawora z 28. sesji. Wicestarosta podwyżkę wynagrodzenia starosty uzasadniał słowami ewangelii oraz dobrą kondycją finansów powiatu (relacja — https://powiatwielicki.mamprawowiedziec.pl/aktualn.../202985). Zapytał, ile osób odchodzących na emeryturę będzie miało podniesione wynagrodzenie do maksymalnej kwoty.
👉 Radny Szczepan Stanek zapytał o obiecane przez starostę coroczne waloryzacje wynagrodzeń pracowników starostwa.
👉 Odpowiedź: Obietnica zostanie dotrzymana, zarówno odnośnie pracowników starostwa, jak i w jednostkach organizacyjnych.
Wicestarosta Henryk Gawor odpowiedział, że pracownicy, którzy zgłoszą Staroście odejście na emeryturę, zostaną „docenieni”. Przygotowana jest 10%-owa podwyżka wynagrodzeń od marca 2022 r. z wyrównaniem od stycznia. Planowane są również nagrody kwartalne.
👉 Radny Zdzisław Prochwicz zapytał, jakie działania prowadzone są przez Zarząd Powiatu w sprawie przyjęcia uchodźców. Odpowiedź: Zadaniem powiatu będzie m.in. koordynacja zbiórek. Każda gmina nadzoruje zbiórki na swoim terenie. Powiat tworzy magazyn pomocy, do którego trafiają rzeczy ze zbiórki. Jedynym kanałem dystrybucji do Ukrainy będzie Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Uchodźcy będą kierowani przez Wojewódzki Sztab Zarządzania Kryzysowego do kilkunastu punktów na terenie powiatu, jest w nich około 500 miejsc. Budżet państwa będzie płacił max. 120 zł za dobę za przyjęcie uchodźcy na nocleg z wyżywieniem. 40 miejsc przeznaczyła kopalnia. Uchodźcy, którzy sami przyjadą, po weryfikacji daty przekroczenia granicy będą kwaterowani przez gminy. Odnośnie zbiórek – przekazywanych jest wiele niepotrzebnych rzeczy, niektórzy mieszkańcy sprzątają swoje domy i przywożą wszystko co zbywa. Powiat będzie przyjmował tylko to, co jest na liście wojewody.
Radna Ewa Ptasznik powiedziała, że nie jest tak, że ludzie sobie sprzątają szafy, podczas zbiórek przynoszonych jest wiele nowych rzeczy, z metkami. Zwróciła uwagę, że społeczeństwo i organizacje zareagowały błyskawicznie, nie można tego powiedzieć o Urzędzie Wojewódzkim. Radny Łukasz Sadkiewicz poinformował, że w Wieliczce i Grabiu przygotowane są miejsca na przyjęcie uchodźców, mieszkańcy przekazali wiele sprzętów AGD, lodówki, mikrofalówki, do sprzątania pokoi zgłosiło się 50 osób, w Grabiu przy przygotowywaniu pomieszczeń pracowało 70 wolontariuszy.
Radna Zuzanna Kurtyka poinformowała, że Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika przyjmuje wszystkie chore dzieci uchodźców z Ukrainy.
👉 Radny Zdzisław Prochwicz zapytał również o plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gdów w kontekście składowiska niebezpiecznych i uciążliwych odpadów w miejscowości Cichawa. Odpowiedź: Starosta przedstawił na Zarządzie wniosek o wstrzymanie pozytywnej opinii dla tej zmiany planu. Wydziały Ochrony Środowiska i Budownictwa przygotowują analizę zastrzeżeń mieszkańców, następnie przekazane zostanie zapytanie do wójta Gdowa, jakie jest jego stanowisko w kontekście tych zastrzeżeń.
👉 Beata Domoń, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawiła raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2019-2020”.
👉 Radna Zuzanna Kurtyka zapytała, czy jest możliwość montażu profesjonalnych czujników powietrza oraz dofinansowania wymiany tzw. kopciuchów przez powiat w związku z fatalną jakością powietrza w powiecie. Odpowiedź: kwestia likwidacji niskiej emisji to zadanie gminy, nie są mi znane mechanizmy, które pozwoliłyby w ten proces zaangażować się powiatowi. Stacje pomiarowe są w Szarowie i w Niepołomicach. Możemy wystąpić o zwiększenie punktów pomiarowych na terenie powiatu. Radna Zuzanna Kurtyka zawnioskowała o montaż takich stacji w Wieliczce i Węgrzcach Wielkich, gdzie powietrze jest fatalnej jakości.
👉 Radny Łukasz Sadkiewicz zapytał kiedy ukończony zostanie remont mostu w Małej Wsi. Odpowiedź: Są opóźnienia, odbiór nastąpi prawdopodobnie na początku kwietnia.
👉 Radny Lech Pankiewicz odniósł się do informacji Starosty, że pracownicy Starostwa Powiatowego w Wieliczce mają najwyższe zarobki spośród urzędników na terenie powiatu. Stwierdził, że w Starostwie Powiatowym w Krakowie są wyższe wynagrodzenia. Powiedział, że największe zarobki spośród szefów w powiecie wielickim ma Starosta. Zarzucił, że Starosta nie rozmawia z pracownikami i Radny Lech Pankiewicz rozważa pomoc pracownikom w założeniu związku zawodowego.
Radny Lech Pankiewicz zaproponował zrobienie zatoczki dla osób które zatrzymują się na ul. Piłsudskiego w celu zrobienia zakupów. Obecnie policja zintensyfikowała wystawianie mandatów za zatrzymywanie się w tym miejscu.
👉 Radny Piotr Nowak zapytał o plany likwidacji filii zamiejscowej Wydziału Budownictwa Starostwa w Niepołomicach. Starosta odpowiedział, że poinformował burmistrza Niepołomic, że obiekt w którym mieści się filia nie spełnia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Najprawdopodobniej oddział przeniesiony zostanie do Starostwa. Piotr Nowak powiedział, że to co mówi Starosta jest nieprawdą i w tej sprawie nie chodzi o lokal. Zdaniem Piotra Nowaka warto zadbać o dobro społeczeństwa.
PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY:
👉 W sprawie finansowania zajęć prowadzonych przez Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. Kwota przekazana przez powiat: 360 tys. zł.
👉 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego. Dochody zmniejszyły się o 6 mln zł, wydatki zwiększyły się o 14 mln zł. Po zmianach dochody wynoszą 109,6 mln zł, wydatki 147,7 mln zł deficyt 38,1 mln zł. Główną przyczyną zmniejszenia dochodów było przeniesienie dofinansowania budowy hali sportowej przy LO w Wieliczce z 2022 na 2023 r. Największe zmiany po stronie wydatków to zwiększenie o 9,8 mln zł kosztów budowy ww. hali, koszty przebudowy dróg w miejscowościach Grabówki i Koźmice Wielkie.
Przedstawiona powyżej relacja nie jest pełnym zapisem z obrad Rady Powiatu. Protokoły zawierające wszystkie wypowiedzi radnych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wielickiego.