Relacja z 38. sesji Rady Powiatu Wielickiego

2022-12-28

Przyjęto budżet na 2023 r.

W dniu 28.12.2022 r. odbyła się 38. sesja Rady Powiatu Wielickiego.
👉 Radny Lech Pankiewicz poinformował, że zmarł Henryk Szordykowski. Zmarły był lekkoatletą, dwukrotnie wystąpił na igrzyskach olimpijskich. Radni uczcili zmarłego chwilą ciszy.
👉 Radna Ewa Ptasznik zapytała o transport publiczny na terenie powiatu. Odpowiedź starosty: Chcieliśmy przygotować analizę w tym obszarze, ale dostajemy wybiórcze odpowiedzi z gmin. Jedna z gmin nie udzieliła w ogóle odpowiedzi. W styczniu planujemy zlecić przeprowadzenie opracowanie koncepcji działania komunikacji publicznej w powiecie firmie zewnętrznej.
👉 Radna Ewa Ptasznik podziękowała za doświetlenie przejść dla pieszych w Węgrzcach i zapytała, czy takie doświetlenie jest również przy innych szkołach. Pochwaliła pomysł montażu sygnalizatorów prędkości przy szkołach. Koszt inwestycji na terenie powiatu to 600 tys. zł.
👉 Radny Lech Pankiewicz zapytał o to, co dzieje się z Domem Pomocy Społecznej w Sułkowie. Odpowiedź: Kontrole z Urzędu Wojewódzkiego wykazały nieprawidłowości w tym ośrodku. Stoimy na stanowisku, że jeżeli uda się znaleźć inny podmiot chętny do poprowadzenia DPS-u, to rozwiążemy umowę ze stowarzyszeniem, które obecnie tym obiektem zarządza.
👉 Radna Katarzyna Ciężarek i radny Piotr Wajda złożyli interpelację. Dotyczyła problemu z transportem publicznym na terenie gmin Biskupice i Gdów.
PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY W SPRAWIE:
👉 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2023.
👉 Zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2022 rok. Dochody: 135,5 mln zł, wydatki 163,5 mln zł, deficyt 27,9 mln zł. Największe zmiany w budżecie wynikają z otrzymania środków na realizację projektu „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego" (814 tys. zł) oraz zwiększenia wpływów z tytułu dochodów statutowych Starostwa (672 tys. zł).
👉 Przyjęcia budżetu Powiatu Wielickiego na 2023 rok. Radny Szczepan Stanek zapytał, czy planowana jest waloryzacja wynagrodzeń pracowników i od kiedy. Odpowiedź: Waloryzacja planowana jest od 1 stycznia, została przewidziana na poziomie 10%.
👉 Radna Anna Polańska zapytała co się kryje pod kwotą 600 tys. zł na promocję jednostki samorządu terytorialnego. Odpowiedź: Przede wszystkim promocja powiatu w mediach, imprezy powiatowe, współpraca międzynarodowa.
👉 Radny Łukasz Sadkiewicz zapytał, czy w 2023 r. rozpocznie się budowa szkoły specjalnej. W planie budżetowym uwzględniono tylko przygotowanie dokumentacji projektowej. Odpowiedź: Budowa szkoły nie jest planowana w 2023 r. Jeżeli pojawią się środki, to rozpocznie się pierwszy etap realizacji (segment wytchnieniowy i Środowiskowy Dom Samopomocy).
WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
👉 Radni i radne zgłosiły uwagi odnośnie odśnieżania dróg powiatowych i chodników.
👉 Radna Ewa Ptasznik powiedziała, że wysłuchała wywiadu, jakiego Starosta udzielił Stowarzyszeniu Otwarta Wieliczka. Zdaniem radnej pytania stawiane przez „nibydziennikarza” były na żenującym poziomie. Radna zapytała, w jaki sposób unikać tego typu wywiadów. Osoba zadająca pytania nie miała pojęcia jakie są kompetencje powiatu. Odpowiedź Starosty: Rozmawiam z każdym, kto mnie prosi o rozmowę, nie mam wpływu na zadawane mi pytania.