Relacja z 33. sesji Rady Powiatu Wielickiego

Paweł Pawłowski
2022-06-06

Sesja absolutoryjna.

Radni obradujący podczas 33. sesji., fot. Paweł Pawłowski
W dniu 6 czerwca 2022 r. odbyła się 33. sesja Rady Powiatu Wielickiego.
PYTANIA RADNYCH
👉Radny Lech Pankiewicz odniósł się do uchwały Zarządu Powiatu Wielickiego w sprawie przyznania w 2022 r. sportowej nagrody Powiatu Wielickiego za osiągnięcia i wyniki sportowe. Nagroda przyznana została dwójce paraolimpijczyków, Monice Kukli i Szymonowi Sowińskiemu. Radny stwierdził, że jest to za niski poziom nagrody. Zaproponował ufundowanie stypendiów sportowych przez powiat. Wicestarosta Henryk Gawron poinformował, że takie właśnie ustalenie zostało podjęte podczas obrad Zarządu Powiatu.
👉Radny Lech Pankiewicz podziękował poseł Urszuli Ruseckiej za zaangażowanie w pozyskanie środków z programu Polski Ład na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4.
SPRAWOZDANIA
👉Anna Front, wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła sprawozdanie z działalności jednostki. Radna Ewa Ptasznik zapytała o wynagrodzenia pracowników. Zdaniem wicedyrektor pracownicy otrzymali podwyżki, są zadowoleni i nie mają większych zastrzeżeń.
👉Radny Łukasz Sadkiewicz zapytał o wyniki kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Sułkowie. Odpowiedź Anny Front: To co się stało w DPS w ostatnim czasie jest dla nas ogromnym zaskoczeniem. Podczas kontroli spotkaliśmy się z niedociągnięciami i brakami. Istnieje ryzyko, że osoby z DPS w Sułkowie trzeba będzie przenieść do innych ośrodków.
PODJĘTE UCHWAŁY
👉Radni podjęli decyzję o dofinansowaniu szczepień przeciw meningokokom zakażeniom wirusem brodawczak ludzkiego (HPV).
👉Przyjęto zmiany w uchwale budżetowej powiatu. Dochody zwiększyły się o 1,9 mln zł, wydatki o 2,7 mln zł. Po zmianach deficyt wynosi: 39,1 mln zł.
👉Debata nad raportem o stanie Powiatu Wielickiego za roku 2021:
- Radna Anna Polańska zapytała o wysoki wskaźnik zadłużenia powiatu. Odpowiedź: Zadłużenie na poziomie 35% te efekt lat wcześniejszych, zadłużenie z roku na rok jest coraz niższe.
- Radna Aneta Rybicka-Kajtoch zapytała, czy pracownicy starostwa nie są zbyt obciążeni pracą w związku z większą ilością spraw. Odpowiedź: Nie są, ilość spraw wzrasta, ale mieszkańcy na tym nie cierpią, ponieważ wdrażane są nowe systemy elektroniczne. Udało się skrócić czas obsługi mieszkańców w Wydziale Komunikacji.
- Radny Lech Pankiewicz zapytał o koszty promocji powiatu w mediach. Odpowiedź: To są lokalne media, koszty nie są duże, rzędu kilku tysięcy złotych. W gminie jest wiele osób starszych, które potrzebują informacji w papierowej wersji. Szczegółowa odpowiedź udzielona zostanie pisemnie.
- Radna Anna Polańska zapytała jak wygląda stan prac przy budowie Pogotowia Ratunkowego oraz kto poniesie koszty błędów projektowych. Odpowiedź: Nie została przedłużona umowa z obecnym wykonawcą. W ciągu 2 tygodni poznamy koszty i terminy postępu prac. Radny Łukasz Sadkiewicz ponowił pytanie o to, kto zapłaci za błędy projektowe. Zwrócił uwagę, że firma prowadząca nadzór wybrana została niezgodnie z umową. Stwierdził, że koncepcja projektowa nie zawierała istotnych informacji, tj. wysokości bram garażowych. Zdaniem radnego wszystko wskazuje na to, że koszty błędów poniesie powiat. Radny Bogusław Trzaska poinformował, że ustaleniem winnych popełnionych błędów zajmuje się Komisja Rewizyjna Powiatu.
- Radny Jacek Juszkiewicz stwierdził, że błędem było likwidowanie kina i bistro Campus. Zwrócił się o przywrócenie projektu leczenia środowiskowego dzieci i młodzieży w powiecie wielickim. Szczegółowej informacji na ten temat udzieliła radna Zuzanna Kurtyka (1:25 minuta nagrania z sesji).
- Radna Ewa Ptasznik zapytała o strategię rozwoju powiatu. Stwierdziła, że radni nie są informowani o działaniach Zarządu, natomiast o decyzjach dowiadują są po fakcie. Podobne stanowisko przedstawił radny Bogusław Trzaska. Radni nie mają możliwości włączenia się w debatę, mają słaby dostęp do informacji.
- Leszek Kasiński, komendant PSP poinformował, że planowane oddanie nowego budynku komendy Straży do użytku to połowa 2023 r.
- Mirosław Strach, komendant Policji poinformował, że budynek komendy jest na etapie projektowania, zakłada, że powstanie w ciągu 2 lat.
👉Udzielono Zarządowi Powiatu Wielickiego wotum zaufania (17/25 radnych było za).
👉Udzielono absolutorium za 2021 rok dla Zarządu Powiatu Wielickiego (22/25 radnych było za). Radni opozycyjni Lech Pankiewicz, Łukasz Sadkiewicz, Piotr Nowak przedstawili swoją opinię na temat pracy Zarządu. Zdaniem radnych brakuje dialogu, nie są udzielane odpowiedzi na pytania członków Zarządu, zdarza się, że członkowie Zarządu mają inne zdanie niż starosta, ale to on podejmuje decyzje. Zarówno starosta, jak i radna Aleksandra Ślusarczyk nie zgodzili się z tym stwierdzeniem i odesłali radnych do protokołów z posiedzeń Zarządu.
WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH
👉Radny Łukasz Sadkiewicz zapytał, czy Zarząd wie o tym, że Starosta wystąpił na drogę sądową przeciwko burmistrzowi Niepołomic za pomówienie bądź zniesławienie. Odpowiedź: Burmistrz napisał nieprawdę, mimo próśb nie dokonał sprostowania. Nie będę tolerował, gdy ktoś kłamie publiczne. To była moja decyzja, nie Zarządu.
👉Radny Szczepan Stanek zabrał głos w sprawie trasy S7. Zwrócił uwagę, że jeden z wariantów trasy prowadzi przez siedziby nowych inwestycji powiatowych – budynku pogotowania oraz budynków Policji i PSP. Odpowiedź: Będzie powołany zespół, który zajmie się tym tematem.
👉Radny Szczepan Stanek zaproponował waloryzację wynagrodzeń pracowników w związku z rosnącą inflacją. Odpowiedź: Temat podwyżek na ten rok jest już zamknięty. Radna Anna Polańska poinformowała, że powstał został zespół parlamentarny w sprawie S7. Do pracy w zespole zaproszeni zostali przedstawiciele grup społecznych oraz władz gmin, przez które przebiegają warianty trasy.