Relacja z 41. sesji Rady Powiatu Wielickiego

2023-04-21
👉W dniu 21.04.2023 r. odbyła się 41. sesja Rady Powiatu Wielickiego. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, ze względu na zmiany w uchwale budżetowej.
Podjęto m.in. następujące uchwały:
👉W sprawie przystąpienia Powiatu Wielickiego w 2023 r. do realizacji programu profilaktyki zakażeń meningokokowych.
👉W sprawie przystąpienia Powiatu Wielickiego do realizacji w 2023 r. szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).
👉W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wielicki lokali mieszkalnych. Lokale zakupione zostaną na ul. Jasnej w Wieliczce ze środków Funduszu Solidarnościowego. Jedno mieszkanie będzie dla dzieci opuszczających pieczę zastępczą, drugie z mieszkań udostępnianie będzie osobom niepełnosprawnym lub osobom starszym. W każdym z mieszkań będą mieszkały po 4 osoby. Mieszkania będą własnością powiatu.
👉W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wieliczka na realizację I etapu zadania „Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Wieliczce. Szacowany koszt zadania to 13,4 mln zł, wkład ze środków powiatu – 200 000 zł.
👉W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania w miejscowości Rożnowa. Wkład powiatu w zadanie – 60 tys. zł.
👉W sprawie przekazania Gminie Biskupice funkcji zarządcy odcinka drogi powiatowej nr 2020K miejscowości Sławkowice.
👉W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2023 rok. Dochody: 161 mln zł, wydatki 193 mln zł, deficyt 32 mln zł. W wyniku zmian deficyt zwiększył się o 3 mln zł.
👉Radny Łukasz Sadkiewicz zapytał o projekt pn. Strzelnice. Odpowiedź: Powiat złożył taki wniosek do programu ministerialnego. Będzie to strzelnica wirtualna, powstanie w LO w Wieliczce. Dofinansowanie z MON wynosi 160 tys. zł, 40 tys. wkład własny.