Relacja z 35. sesji Rady Powiatu Wielickiego

2022-09-26
👉W dniu 26 września 2022 r. odbyła się 35. sesja Rady Powiatu Wielickiego.
UWAGI, INTERPELACJE I WNIOSKI RADNYCH
👉Radny Lech Pankiewicz przypomniał o złożonym wniosku o przyznanie stypendiów powiatowych dla olimpijczyków Moniki Kukli i Szymona Sowińskiego. Zwrócił uwagę, że sportowcy swoimi osiągnięciami promują powiat wielicki, podobnie jak bokser Szpilka. Radny powiedział, że darzy Artura Szpilkę ogromnym szacunkiem, za to, że promuje Wieliczkę mówiąc po każdej walce „Pozdrawiam was ziomale z Wieliczki”. Odpowiedź: Monika Kukla i Szymon Sowiński mają już stypendium powiatu. Trwają ustalenia co do dodatkowej formy nagrody.
👉Radna Edyta Trojańska-Urbanik złożyła interpelację w sprawie utrudnień komunikacyjnych w gminie Gdów, wynikających z likwidacji prywatnych linii przewozowych. Odpowiedź starosty: Problem dotyczy również innych gmin, zostanie zorganizowane spotkanie w tej sprawie.
👉Dyrektor Monika Rzucidło przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy. Stopa bezrobocia w powiecie na koniec roku to 4,3% (4,5% województwo małopolskie, 5,4% Polska). Pod koniec sierpnia b.r. poziom bezrobocia był niższy i wynosił 3,7%. Większość bezrobotnych to kobiety.
👉Dyrektor Adam Jędrzejczyk przedstawił sprawozdanie na temat bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. W 2021 r. zakażonych koronawirusem było 11,5 tys. mieszkańców powiatu, kwarantanna nałożona była na ponad 40 tys. osób. Z powodu COVID zmarło 147 osób.
👉Dyrektor Joanna Zymon przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Powiat Wielicki jest na trzecim miejscu w województwie pod względem liczby oddanych mieszkań (1658 mieszkań w 2021 r.).
UCHWAŁY
👉Podjęto m.in. uchwały w sprawie:
- zwiększenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych. Uchwalono podwyżkę wynagrodzenia średnio o 900 zł dla rodziny.
- przejęcia przez Powiat Wielicki ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 94 od Skarbu Państwa w celu opracowania dokumentacji rozbudowy skrzyżowania DK 94 z drogą gminną nr 560900K (ul. Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka.
- zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2022 rok. Zwiększono dochody i wydatki budżetu o 2,6 mln zł. Po zmianach dochody wynoszą 123,8 mln zł. Wydatki 164,4 mln zł.
…………………………………………………………………………………..