Wyniki wyszukiwania dla tagu: wynagrodzenia

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr II/2018 z dnia
2018-12-04
Uchwała nr II/20/2018 — w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wielickiego. …II/20/2018 Nr II/20/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wielickiego. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wielickiego. 13 11 1 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika…
radni
2. Sesja nr XXVIII/2021 z dnia
2021-11-29
Uchwała nr XXVIII/242/2021 — w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wielickiego. …XXVIII/242/2021 Nr XXVIII/242/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wielickiego. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wielickiego. 13 11 1 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika…
radni
3. Sesja nr XXXV/2022 z dnia
2022-10-26
Uchwała nr XXXV/286/2022 — w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka na terenie Powiatu Wielickiego. …rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka na terenie Powiatu Wielickiego. 20 0 0 3 2 wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów) dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza…
dzieci wynagrodzenia
4. Sesja nr XXXIX/2022 z dnia
2023-01-27
Uchwała nr XXXIX/314/2023 — w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka na terenie Powiatu Wielickiego. …i zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka na terenie Powiatu Wielickiego. 22 3 wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów) dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza…
dzieci wynagrodzenia
5. Sesja nr XLII/ 2023 z dnia
2023-06-05
Uchwała nr XLII/340/2023 — w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wielickiego wotum zaufania. …zaufania. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wielickiego wotum zaufania. 21 1 1 2 burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie
burmistrz
6. Sesja nr XLII/ 2023 z dnia
2023-06-05
Uchwała nr XLII/341/2023 — w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wielickiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2022 rok. …sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2022 rok. 21 1 1 2 burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie
burmistrz
7. Sesja nr XLII/ 2023 z dnia
2023-06-05
Uchwała nr XLII/342/2023 — w sprawie absolutorium za 2022 rok dla Zarządu Powiatu Wielickiego. …sprawie absolutorium za 2022 rok dla Zarządu Powiatu Wielickiego. 21 1 1 2 burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie
burmistrz
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 30. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-02-28 …się prace w miejscowości Gdów przy ulicy Stadnickiej. Radny Łukasz Sadkiewicz przypomniał, że po podwyżkach wynagrodzenia dla starosty oraz diet radnych koło Porozumienia Samorządowego wnioskowało o przeprowadzenie regulacji wynagrodzeń pracownik […] d kwartalnych. Odniósł się do wypowiedzi wicestarosty Henryka Gawora z 28. sesji. Wicestarosta podwyżkę wynagrodzenia starosty uzasadniał słowami ewangelii oraz dobrą kondycją finansów powiatu (relacja - https://powiatwielicki.mamprawowiedziec.pl/aktualn.../202985 ). Zapytał, ile […] osób odchodzących na emeryturę będzie miało podniesione wynagrodzenie do maksymalnej kwoty. Radny Szczepan Stanek zapytał o obiecane przez starostę coroczne waloryzacje wynagrodzeń pracowników starostwa. Odpowiedź: Obietnica zostanie dotrzymana, zar…
2. Relacja z 35. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-09-26 …pod względem liczby oddanych mieszkań (1658 mieszkań w 2021 r.). UCHWAŁY Podjęto m.in. uchwały w sprawie: - zwiększenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych. Uchwalono podwyżkę wynagrodzenia średnio o 900 zł dla rodziny. - przejęcia przez Powiat…
3. Relacja z 29. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2021-12-27 …Powiatu o zapewnienie odpowiednich zarobków dla urzędników. Przypomniał, że niedawno znacząco podwyższone zostało wynagrodzenie Starosty oraz diety radnych, dlatego odpowiednio powinny wzrosnąć wynagrodzenia urzędników. Radna Ewa Ptasznik…
4. Relacja z 28. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2021-11-29 …Relacja z 28. sesji Rady Powiatu Wielickiego Podwyżki wynagrodzenia starosty oraz diet radnych. W dniu 29.11.2021 r. odbyła się 28. Sesja Rady Powiatu Wielickiego. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁANIA MIĘDZY SESJAMI Radna Ewa Ptasznik zwr […] i trenujących w klubach mających swoją siedzibę na terenie powiatu z 200 zł do 250 zł. Ustalono wynagrodzenie Starosty Wielickiego Adama Kociołka w wysokości: wynagrodzenie zasadnicze: 10 770 zł (maksymalnie dopuszczalne przez rozporządzenie […] Rady Ministrów), dodatek funkcyjny 3 450 zł (maksymalnie dopuszczalny), dodatek specjalny w kwocie 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za wieloletnią pracę w kwocie wynoszącej 20% wynagrodzenia zasadniczego. Uchwalono…
5. Relacja z 33. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-06-06 …Anna Front, wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła sprawozdanie z działalności jednostki. Radna Ewa Ptasznik zapytała o wynagrodzenia pracowników. Zdaniem wicedyrektor pracownicy otrzymali podwyżki, są zadowoleni i nie mają większych zastrzeżeń. Radny […] Będzie powołany zespół, który zajmie się tym tematem. Radny Szczepan Stanek zaproponował waloryzację wynagrodzeń pracowników w związku z rosnącą inflacją. Odpowiedź: Temat podwyżek na ten rok jest już…
6. Relacja z 38. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-12-28 …tys. zł). Przyjęcia budżetu Powiatu Wielickiego na 2023 rok. Radny Szczepan Stanek zapytał, czy planowana jest waloryzacja wynagrodzeń pracowników i od kiedy. Odpowiedź: Waloryzacja planowana jest od 1 stycznia, została przewidziana na…
7. Relacja z 40. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2023-03-10 …Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego za rok 2022. - z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez […] Powiat Wielicki za rok 2022. Średnie wynagrodzenia brutto w powiecie przedstawiają się następująco: nauczyciel początkujący: 4 225 zł, nauczyciel mianowany: 5 615 zł, nauczyciel dyplomowany: 6 757 zł. Radna Ewa Ptasznik podała odpowiednie kwoty […] netto wynagrodzeń. Nauczyciel początkujący - 2 900 zł, nauczyciel dyplomowany - 4 400 zł. Są to kwoty liczone z 13. pensją. - z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce za 2022 rok. Link…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników