Wyniki wyszukiwania dla tagu: dzieci

Uchwały

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr XXIV/2021 z dnia
2021-05-24
Uchwała nr XXIV/204/2021 — w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyczno – edukacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wielickim na lata 2021-2027” …XXIV/204/2021 Nr XXIV/204/2021 z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyczno – edukacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wielickim na lata 2021-2027” w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyczno […] edukacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wielickim na lata 2021-2027” 25 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież…
dzieci młodzież pomoc społeczna
2. Sesja nr XIX/2020 z dnia
2020-11-30
Uchwała nr XIX/162/2020 — w sprawie przyjęcia przez Powiat Wielicki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Powiatu Bocheńskiego do Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu, prowadzonego na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” …Powiatu Bocheńskiego do Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu, prowadzonego na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” w sprawie przyjęcia przez Powiat Wielicki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego […] Powiatu Bocheńskiego do Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu, prowadzonego na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” 24 1 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr XIX/2020 z dnia
2020-11-30
Uchwała nr XIX/166/2020 — w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania. …XIX/166/2020 Nr XIX/166/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych […] dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania. 24 1 sport…
sport
4. Sesja nr XI/2019 z dnia
2019-12-16
Uchwała nr XI/101/2019 — w sprawie powierzenia Gminie Gdów do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Wielickiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku ponadgminnej placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w formie świetlicy łącznie dla 20 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 5 – 16 lat”. …roku do 31 grudnia 2024 roku ponadgminnej placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w formie świetlicy łącznie dla 20 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 5 – 16 lat”. w sprawie powierzenia Gminie Gdów do realizacji zadania publicznego […] roku do 31 grudnia 2024 roku ponadgminnej placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w formie świetlicy łącznie dla 20 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 5 – 16 lat”. 24 1 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
5. Sesja nr XI/2019 z dnia
2019-12-16
Uchwała nr XI/102/2019 — w sprawie powierzenia Gminie Niepołomice do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Wielickiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku ponadgminnej placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w formie świetlicy łącznie dla 43 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 5 – 16 lat”. …roku do 31 grudnia 2024 roku ponadgminnej placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w formie świetlicy łącznie dla 43 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 5 – 16 lat”. w sprawie powierzenia Gminie Niepołomice do realizacji zadania publicznego […] roku do 31 grudnia 2024 roku ponadgminnej placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w formie świetlicy łącznie dla 43 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 5 – 16 lat”. 24 1 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
6. Sesja nr VI/2019 z dnia
2019-03-25
Uchwała nr VI/43/2019 — w sprawie: realizacji przez Powiat Wielicki projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę — projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” nr POWR.04.01.00-00-D211/17 dotyczącego tworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. …szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” nr POWR.04.01.00-00-D211/17 dotyczącego tworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. w sprawie: realizacji przez Powiat Wielicki projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat […] Wielicki” nr POWR.04.01.00-00-D211/17 dotyczącego tworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. 20 2 1 2 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież…
dzieci młodzież
7. Sesja nr XXVIII/2021 z dnia
2021-11-29
Uchwała nr XXVIII/241/2021 — w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania …XXVIII/241/2021 Nr XXVIII/241/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych […] dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania 25 młodzież dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza sport…
dzieci młodzież sport
8. Sesja nr XXX/2022 z dnia
2022-02-28
Uchwała nr XXX/254/2022 — w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2022r. bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce z siedzibą przy ul. Niepołomskiej 26g, 32-020 Wieliczka …Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce z siedzibą przy ul. Niepołomskiej 26g, 32-020 Wieliczka 23 2 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
9. Sesja nr XXXIII/2022 z dnia
2022-06-06
Uchwała nr XXXIII/273/2022 — w sprawie przystąpienia Powiatu Wielickiego w 2022 r. do realizacji zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027. …w Małopolsce na lata 2020-2027. 22 1 1 1 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci zdrowie
10. Sesja nr XXXIII/2022 z dnia
2022-06-06
Uchwała nr XXXIII/272/2022 — w sprawie przystąpienia Powiatu Wielickiego do realizacji w 2022 r. szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczak ludzkiego (HPV) w Małopolsce. …zakażeniom wirusem brodawczak ludzkiego (HPV) w Małopolsce. 23 1 1 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci zdrowie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników