Wyniki wyszukiwania dla tagu: dzieci

Uchwały

Wyniki 1–10 z 13
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr XXIV/2021 z dnia
2021-05-24
Uchwała nr XXIV/204/2021 — w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyczno – edukacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wielickim na lata 2021-2027” …XXIV/204/2021 Nr XXIV/204/2021 z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyczno – edukacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wielickim na lata 2021-2027” w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyczno […] edukacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wielickim na lata 2021-2027” 25 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież…
dzieci młodzież pomoc społeczna
2. Sesja nr XIX/2020 z dnia
2020-11-30
Uchwała nr XIX/162/2020 — w sprawie przyjęcia przez Powiat Wielicki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Powiatu Bocheńskiego do Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu, prowadzonego na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” …Powiatu Bocheńskiego do Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu, prowadzonego na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” w sprawie przyjęcia przez Powiat Wielicki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego […] Powiatu Bocheńskiego do Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu, prowadzonego na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” 24 1 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr XIX/2020 z dnia
2020-11-30
Uchwała nr XIX/166/2020 — w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania. …XIX/166/2020 Nr XIX/166/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych […] dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania. 24 1 sport…
sport
4. Sesja nr XI/2019 z dnia
2019-12-16
Uchwała nr XI/101/2019 — w sprawie powierzenia Gminie Gdów do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Wielickiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku ponadgminnej placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w formie świetlicy łącznie dla 20 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 5 – 16 lat”. …roku do 31 grudnia 2024 roku ponadgminnej placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w formie świetlicy łącznie dla 20 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 5 – 16 lat”. w sprawie powierzenia Gminie Gdów do realizacji zadania publicznego […] roku do 31 grudnia 2024 roku ponadgminnej placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w formie świetlicy łącznie dla 20 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 5 – 16 lat”. 24 1 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
5. Sesja nr XI/2019 z dnia
2019-12-16
Uchwała nr XI/102/2019 — w sprawie powierzenia Gminie Niepołomice do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Wielickiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku ponadgminnej placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w formie świetlicy łącznie dla 43 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 5 – 16 lat”. …roku do 31 grudnia 2024 roku ponadgminnej placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w formie świetlicy łącznie dla 43 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 5 – 16 lat”. w sprawie powierzenia Gminie Niepołomice do realizacji zadania publicznego […] roku do 31 grudnia 2024 roku ponadgminnej placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w formie świetlicy łącznie dla 43 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 5 – 16 lat”. 24 1 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
6. Sesja nr VI/2019 z dnia
2019-03-25
Uchwała nr VI/43/2019 — w sprawie: realizacji przez Powiat Wielicki projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę — projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” nr POWR.04.01.00-00-D211/17 dotyczącego tworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. …szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” nr POWR.04.01.00-00-D211/17 dotyczącego tworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. w sprawie: realizacji przez Powiat Wielicki projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat […] Wielicki” nr POWR.04.01.00-00-D211/17 dotyczącego tworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. 20 2 1 2 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież…
dzieci młodzież
7. Sesja nr XXVIII/2021 z dnia
2021-11-29
Uchwała nr XXVIII/241/2021 — w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania …XXVIII/241/2021 Nr XXVIII/241/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych […] dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania 25 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza sport młodzież…
dzieci młodzież sport
8. Sesja nr XXX/2022 z dnia
2022-02-28
Uchwała nr XXX/254/2022 — w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2022r. bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce z siedzibą przy ul. Niepołomskiej 26g, 32-020 Wieliczka …Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce z siedzibą przy ul. Niepołomskiej 26g, 32-020 Wieliczka 23 2 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
9. Sesja nr XXXIII/2022 z dnia
2022-06-06
Uchwała nr XXXIII/273/2022 — w sprawie przystąpienia Powiatu Wielickiego w 2022 r. do realizacji zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027. …w Małopolsce na lata 2020-2027. 22 1 1 1 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci zdrowie
10. Sesja nr XXXIII/2022 z dnia
2022-06-06
Uchwała nr XXXIII/272/2022 — w sprawie przystąpienia Powiatu Wielickiego do realizacji w 2022 r. szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczak ludzkiego (HPV) w Małopolsce. …zakażeniom wirusem brodawczak ludzkiego (HPV) w Małopolsce. 23 1 1 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci zdrowie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 41. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2023-04-21 …zakupione zostaną na ul. Jasnej w Wieliczce ze środków Funduszu Solidarnościowego. Jedno mieszkanie będzie dla dzieci opuszczających pieczę zastępczą, drugie z mieszkań udostępnianie będzie osobom niepełnosprawnym lub osobom starszym. W każdym z mieszkań…
2. Relacja z 30. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-02-28 …pomieszczeń pracowało 70 wolontariuszy. Radna Zuzanna Kurtyka poinformowała, że Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika przyjmuje wszystkie chore dzieci uchodźców z Ukrainy. Radny Zdzisław Prochwicz zapytał również o plan zagospodarowania przestrzennego gminy…
3. Relacja z 31. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-04-05 …w niezbędnych do bieżącego funkcjonowania, organizowaniu procesu adaptacji i integracji obywateli Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, wspieraniu procesu aktywizacji obywateli Ukrainy na lokalnym rynku pracy, wspieraniu realizacji zadań oświatowych związanych z…
4. Relacja z 33. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-06-06 …było likwidowanie kina i bistro Campus. Zwrócił się o przywrócenie projektu leczenia środowiskowego dzieci i młodzieży w powiecie wielickim. Szczegółowej informacji na ten temat udzieliła radna Zuzanna Kurtyka…
5. Relacja z 37. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-11-28 …przygotowanego projektu budowy szkoły specjalnej, konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych. Szkoła będzie na około 200 dzieci, koszt kilkanaście mln zł. Radny Bogusław Trzaska zapytał, czy powiat poniósł jakieś straty w związku […] projektowych. Radny Łukasz Sadkiewicz zapytał czy jest możliwość dołączenia do krakowskiego systemu, aby nie było blokowania miejsc dzieci dostających się do szkół. Jest to bardzo duży problem dla rodziców, kt…
6. Relacja z 45. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2023-08-29 …Ptasznik zwróciła uwagę, że z budżetu powiatu organizacje pozarządowe otrzymują pieniądze na catering, pielgrzymki, wyjazd dzieci na wypoczynek letni. Dotacje przyznawane są w trybie pozakonkursowym. Odpowiedź Starosty: Też jestem przeciwny takiemu rozdawnictwu. Decyzje…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników