Relacja z 45. sesji Rady Powiatu Wielickiego

Paweł Pawłowski
2023-08-29

Czy organizacje pozarządowe powinny dostawać granty w trybie pozakonkursowym?

fot. Paweł Pawłowski
RELACJA Z 45. SESJI RADY POWIATU WIELICKIEGO
👉W dniu 29 sierpnia 2023 r. odbyła się 45. nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Wielickiego.
PYTANIA RADNYCH
👉Radna Ewa Ptasznik zwróciła uwagę, że z budżetu powiatu organizacje pozarządowe otrzymują pieniądze na catering, pielgrzymki, wyjazd dzieci na wypoczynek letni. Dotacje przyznawane są w trybie pozakonkursowym. Odpowiedź Starosty: Też jestem przeciwny takiemu rozdawnictwu. Decyzje podejmuje kolegialnie Zarząd Powiatu. Wiele organizacji wie, że w trybie pozakonkursowym mogą łatwo pozyskać środki i z tego korzysta. Będziemy na temat rozmawiać na Zarządzie.
👉Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Po zmianach deficyt zwiększył się o 1 mln zł, po zmianach wynosi 41 mln.
Podjęto uchwały w sprawie rozpoznania skarg na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce. Skargi zostały uznane za bezzasadne.