Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–10 z 19
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr XXIV/2021 z dnia
2021-05-24
Uchwała nr XXIV/200/2021 — w sprawie przystąpienia Powiatu Wielickiego w 2021 r. do realizacji zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027. …zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027. 24 1 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
2. Sesja nr XXIII/2021 z dnia
2021-03-15
Uchwała nr XXIII/197/2021 — Nr XXIII/197/2021 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19 …sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19 25 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
3. Sesja nr XIX/2020 z dnia
2020-11-30
Uchwała nr XIX/165/2020 — Nr XIX/165/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wielickiego na 2021 rok. …sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wielickiego na 2021 rok. apteki 24 1 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
4. Sesja nr XVIII/2020 z dnia
2020-10-29
Uchwała nr XVIII/158/2020 — w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu wraz z oprzyrządowaniem oraz odczynnikami i materiałami zużywalnymi do wykonywania badań molekularnych pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej. …dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej. 14 11 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
współpraca regionalna zdrowie
5. Sesja nr XIV/2020 z dnia
2020-04-08
Uchwała nr XIV/125/2020 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego — miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce” …zadania pn.: „Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce” 20 4 1 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet zdrowie
6. Sesja nr XI/2019 z dnia
2019-12-16
Uchwała nr XI/95/2019 — w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2020. …sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2020. 23 1 1 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
7. Sesja nr VII/2019 z dnia
2019-06-18
Uchwała nr VII/48/2019 — w sprawie przystąpienia Powiatu Wielickiego w 2019 r. do realizacji Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce. …r. do realizacji Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce. 24 1 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
8. Sesja nr VII/2019 z dnia
2019-06-18
Uchwała nr VII/52/2019 — w sprawie udzielenia Gminom Powiatu Wielickiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie związane z odbiorem od posiadaczy, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest w 2019 r. …związane z odbiorem od posiadaczy, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest w 2019 r. 24 1 dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
dotacje zdrowie
9. Sesja nr VI/2019 z dnia
2019-03-25
Uchwała nr VI/43/2019 — w sprawie: realizacji przez Powiat Wielicki projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę — projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” nr POWR.04.01.00-00-D211/17 dotyczącego tworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. …Wielicki projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” nr POWR.04.01.00-00-D211/17 dotyczącego tworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. w sprawie: realizacji przez Powiat Wielicki projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę […] projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” nr POWR.04.01.00-00-D211/17 dotyczącego tworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. 20 2 1 2 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież…
dzieci młodzież
10. Sesja nr III/2018 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr III/24/2018 — w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2019. …sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2019. 21 2 2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–1 z 1
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników