Wyniki wyszukiwania dla tagu: dotacje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr XXIII/2021 z dnia
2021-03-15
Uchwała nr XXIII/191/2021 — w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/168/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego. …w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/168/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu […] w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/168/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu […] wielickiego. 25 dotacje
dotacje
2. Sesja nr XIX/2020 z dnia
2020-11-30
Uchwała nr XIX/168/2020 — Nr XIX/168/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego. …XIX/168/2020 Nr XIX/168/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego. Nr XIX/168/2020 […] z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego. 24 1 dotacje
dotacje
3. Sesja nr XIX/2020 z dnia
2020-11-30
Uchwała nr XIX/169/2020 — Nr XIX/169/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego. …XIX/169/2020 Nr XIX/169/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego. Nr XIX/169/2020 z dnia […] listopada 2020 roku w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego. 24 1 dotacje sport…
dotacje sport
4. Sesja nr XVII/2020 z dnia
2020-09-21
Uchwała nr XVII/150/2020 — w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” i „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” realizowanych przez Powiat Wielicki. …Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” realizowanych przez Powiat Wielicki. 24 1 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu dotacje
budżet dotacje
5. Sesja nr XVII/2020 z dnia
2020-09-21
Uchwała nr XVII/153/2020 — w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo — Gaśniczą PSP w Wieliczce oraz magazynem przeciwpowodziowym w latach 2020-2024 …z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą PSP w Wieliczce oraz magazynem przeciwpowodziowym w latach 2020-2024 22 1 2 dotacje bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo dotacje
6. Sesja nr XV/2020 z dnia
2020-05-28
Uchwała nr XV/130/2020 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach” …przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach” 19 1 4 1 dotacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
dotacje oświata
7. Sesja nr X/2019 z dnia
2019-10-28
Uchwała nr X/91/2019 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach” …z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach” 23 1 1 dotacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
dotacje oświata
8. Sesja nr VII/2019 z dnia
2019-06-18
Uchwała nr VII/51/2019 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego na lata 2019-2030. …lata 2019-2030. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego na lata 2019-2030. 24 1 dotacje
dotacje
9. Sesja nr VII/2019 z dnia
2019-06-18
Uchwała nr VII/52/2019 — w sprawie udzielenia Gminom Powiatu Wielickiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie związane z odbiorem od posiadaczy, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest w 2019 r. …VII/52/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Gminom Powiatu Wielickiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie związane z odbiorem od posiadaczy, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest w 2019 r […] w sprawie udzielenia Gminom Powiatu Wielickiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie związane z odbiorem od posiadaczy, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest w 2019 r. 24 1 dotacje zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia…
dotacje zdrowie
10. Sesja nr VII/2019 z dnia
2019-06-18
Uchwała nr VII/55/2019 — w sprawie przekazania środków pieniężnych w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaju. …VII/55/2019 Nr VII/55/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie przekazania środków pieniężnych w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaju. w sprawie przekazania środków pieniężnych w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej […] w Kłaju. 24 1 bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring dotacje
bezpieczeństwo dotacje
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników