Relacja z 39. sesji Rady Powiatu Wielickiego

2023-01-27
RELACJA Z 39. SESJI RADY POWIATU WIELICKIEGO
 
W dniu 27.01.2023 r. odbyła się 39. nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Wielickiego.
 
Podjęto uchwały w sprawie:
👉Przekazania Gminie Wieliczka zadania polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce.
👉Udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice na finansowanie zadań przez Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. Wysokość dofinansowania to 400 000 zł.
👉Przyznania dotacji na prace konserwatorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach. Z gminy Niepołomice dotację 87 tys. zł otrzymało opactwo w Staniątkach na konserwację obrazu pt. Powrót do Polski.
👉Wynagradzania zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka na terenie Powiatu Wielickiego.
👉Zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2023 rok. Dochody: 145 mln zł, wydatki 173 mln zł, deficyt 28 mln zł.
.........................................................................................................
Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny.
#AktywniObywateleGranty
#MamPrawoWiedziec