Relacja z 43. sesji Rady Powiatu Wielickiego

2023-07-14
👉W dniu 14 lipca 2023 r. odbyła się 43 nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Wielickiego.
👉W trakcie sesji podjęte zostały trzy uchwały.
👉Dwie z nich związane były ze zmianami w budżecie. Zwiększono plan wydatków o 50 000 zł na inwestycję “Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Zespołu Szkół w Gdowie” oraz zwiększono plan wydatków o 50 000 zł na dotacje w II edycji konkursu z upowszechniania kultury fizycznej.
👉Po podjęciu uchwały przez radnych budżet powiatu na 2023 r. kształtuje się następująco: Dochody: 165 mln zł, wydatki 205 mln zł, deficyt 40 mln zł.
👉Trzecia z uchwał dotyczyła przekazania wniosku sołectwa Niegowić dotyczącego budowy chodnika do Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce.