Relacja z 40. sesji Rady Powiatu Wielickiego

2023-03-10

Będzie poczet starostów Powiatu Wielickiego

RELACJA Z 40. SESJI RADY POWIATU WIELICKIEGO
👉 W dniu 10.03.2023 r. odbyła się 40. sesja Rady Powiatu Wielickiego.
PYTANIA I INTERPELACJE RADNYCH
👉 Radny Lech Pankiewicz poprosił o informację na temat Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Sułkowie oraz budynku pogotowia. Odpowiedź: Został rozstrzygnięty konkurs na prowadzenie DPS, wpłynęła jedna oferta, złożona przez stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu z Niepołomic. Obecnie stowarzyszenie przejmuje DPS. Budowa pogotowia ma być zakończona końca czerwca b.r.
👉 Radny Lech Pankiewicz złożył dwie interpelacje: 1 — w sprawie wystosowania przez Radę Powiatu Wielickiego apelu do wydawcy gazety Dziennik Polski o przywrócenie rubryki „Powiat Wielicki”. 2 – radny odniósł się do pomysłu wykonania portretu starosty Adama Kociołka. Stwierdził, że portret starosty powinien być wykonany oraz należy wykonać portrety poprzednich starostów. Będzie to lekcja historii powiatu wielickiego dla przyszłych pokoleń.
👉 Radny Bogusław Trzaska poprosił o informację na temat czasopism wydawanych w powiecie wielickim, w których powiat wykupuje ogłoszenia i publikuje informacje. Zapytał również o to, kto przygotowuje teksty oraz kto decyduje o tym, co jest publikowane w gazetach. Radny zwrócił uwagę, że większość materiałów to zdjęcia, na których powtarzają się cały czas te same osoby, m.in. przewodniczący i członkowie Zarządu Powiatu Wielickiego. Radny Trzaska poprosił również o informację jaki jest klucz zapraszania na ważnie wydarzenia i uroczystości szeregowych radnych. Starosta Adam Kociołek poinformował, że że odpowiedź zostanie udzielona pisemnie.
👉Kolejnym punktem sesji było przyjęcie sprawozdań:
- z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wielickiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego za rok 2022.
- z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wielicki za rok 2022. Średnie wynagrodzenia brutto w powiecie przedstawiają się następująco: nauczyciel początkujący: 4 225 zł, nauczyciel mianowany: 5 615 zł, nauczyciel dyplomowany: 6 757 zł. Radna Ewa Ptasznik podała odpowiednie kwoty netto wynagrodzeń. Nauczyciel początkujący — 2 900 zł, nauczyciel dyplomowany — 4 400 zł. Są to kwoty liczone z 13. pensją.
- z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce za 2022 rok.
Link do sprawozdań znajduje się w komentarzu.
👉 Uchwalono „Program ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030”.
👉 Zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2023 rok. Dochody: 152 mln zł, wydatki 181 mln zł, deficyt 29 mln zł. Największe zmiany wynikają ze zwiększenia planu wydatków na zadania: Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Targowisko oraz rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Czarnochowice.
........................................................................................................
Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny.