Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 111
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Data Temat
1. Sesja nr XXIV/2021 z dnia
2021-05-24
Uchwała nr XXIV/208/2021 — w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2021 rok. …Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2021 rok. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2021 rok. 25 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr XXIV/2021 z dnia
2021-05-24
Uchwała nr XXIV/209/2021 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego. …sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego. 23 2 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr XXIV/2021 z dnia
2021-05-24
Uchwała nr XXIV/210/2021 — w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Wielickiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. …ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 23 2 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu opłaty…
budżet opłaty
4. Sesja nr XXIII/2021 z dnia
2021-03-15
Uchwała nr XXIII/193/2021 — w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce z siedzibą przy ul. Niepołomskiej 26g, 32-020 Wieliczka …do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce z siedzibą przy ul. Niepołomskiej 26g, 32-020 Wieliczka 25 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
budżet nieruchomości
5. Sesja nr XXIII/2021 z dnia
2021-03-15
Uchwała nr XXIII/194/2021 — w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce z siedzibą przy ul. Niepołomskiej 26g, 32-020 Wieliczka …rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce z siedzibą przy ul. Niepołomskiej 26g, 32-020 Wieliczka 25 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
budżet nieruchomości
6. Sesja nr XXIII/2021 z dnia
2021-03-15
Uchwała nr XXIII/195/2021 — w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2021 rok. …Powiatu Wielickiego na 2021 rok. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2021 rok. 23 2 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr XXIII/2021 z dnia
2021-03-15
Uchwała nr XXIII/196/2021 — Nr XXIII/196/2021 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego. …XXIII/196/2021 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego. 23 2 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr XXII/2021 z dnia
2021-01-25
Uchwała nr XXII/185/2021 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice z przeznaczeniem na finansowanie oświatowych zadań pozaszkolnych realizowanych przez Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. …Niepołomice z przeznaczeniem na finansowanie oświatowych zadań pozaszkolnych realizowanych przez Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. 24 1 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
budżet oświata
9. Sesja nr XXII/2021 z dnia
2021-01-25
Uchwała nr XXII/186/2021 — w sprawie zmiany uchwały nr XVII/153/2020 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 września 2020 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo — Gaśniczą PSP w Wieliczce oraz magazynem przeciwpowodziowym w latach 2020-2024. …w latach 2020-2024. 24 1 bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
bezpieczeństwo budżet
10. Sesja nr XXII/2021 z dnia
2021-01-25
Uchwała nr XXII/188/2021 — Nr XXII/188/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2021 rok. …dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2021 rok. 24 1 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Komisje

Wyniki 1–1 z 1
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 11
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 42. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2023-06-05 …w sprawie: - udzielenia Zarządowi Powiatu Wielickiego wotum zaufania, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wielickiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2022 rok, - udzielenia absolutorium za 2022 rok dla Zarządu Powiatu Wielickiego. Radny Bogusław Trzaska…
2. Relacja z 30. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-02-28 …Sztab Zarządzania Kryzysowego do kilkunastu punktów na terenie powiatu, jest w nich około 500 miejsc. Budżet państwa będzie płacił max. 120 zł za dobę za przyjęcie uchodźcy na nocleg z wyżywieniem. 40 miejsc…
3. Relacja z 31. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-04-05 …mln zł. Ze względu na wojnę w Ukrainie zwiększyły się uprawnienia Zarządu do wprowadzania zmian w budżecie. Zmiany mogą być związane jedynie z pomocą obywatelom Ukrainy. PYTANIA RADNYCH DO STAROSTY Przewodniczący Rady Tomasz Tomala zapytał […] Z odpowiedzi wynikało, że nie ma takiej możliwości. Ze względu na program Polski Ład nie ma w budżecie gminy środków na taki wydatek, nie ma też możliwości lokalizacji filii w innym budynku. W…
4. Relacja z 35. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-09-26 …Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka. - zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2022 rok. Zwiększono dochody i wydatki budżetu o 2,6 mln zł. Po zmianach dochody wynoszą 123,8 mln zł. Wydatki 164,4 mln…
5. Relacja z 29. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2021-12-27 …mln zł. Wydatki; 133 mln zł. Deficyt budżetowy: 17,3 mln zł. Radny Lech Pankiewicz stwierdził, że budżet zaniedbuje obszary zdrowia, sportu, kultury i edukacji. Za fundamentalną kwestię uznał niskie zarobki pracowników Starostwa […] dlatego odpowiednio powinny wzrosnąć wynagrodzenia urzędników. Radna Ewa Ptasznik stwierdziła, że sposób prezentacji budżetu radnym jest niewystarczający. Brakuje spotkań z kierownikami działów, dyrektorami szkół. Radni przez to […] nie znają budżetu. Odpowiedź Starosty: Jest to kwestia organizacji pracy przez przewodniczącego i członków komisji, nie widzę problemu, żeby w spotkaniach uczestniczyli szefowie jednostek organizacyjnych. WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH Radni poprosili o informację…
6. Relacja z 28. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2021-11-29 …pozakonkursowych. Zdaniem radnego Trzaski część organizacji nie zna procedur i terminów wnioskowania o środki z budżetu powiatu, przez co nie mają równych szans w ubieganiu się o środki. Odpowiedź Starosty: Też […] drastycznych podwyżek wynagrodzenia starosty oraz diet. Nie jest zasadne dawanie sobie podwyżek o 88%. Koszt podwyżek dla budżetu powiatu to 400 000 zł. Stanowisko klubu Porozumienie Samorządowe przedstawił radny Łukasz Sadkiewicz. Radni klubu byli przeciwni […] wynagrodzenia dla Starosty, w którym wicestarosta wymienił sukcesy powiatu w pozyskiwaniu środków z budżetu państwa. Pogratulowała Zarządowi, ale jednocześnie poprosiła, aby Zarząd Powiatu wziął pod uwagę, że inne samorządy, gdzie rządzi…
7. Relacja z 38. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-12-28 …Relacja z 38. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-12-28 Przyjęto budżet na 2023 r. W dniu 28.12.2022 r. odbyła się 38. sesja Rady Powiatu Wielickiego. Radny Lech Pankiewicz poinformował, że zmarł Henryk Szordykowski. Zmarły […] mln zł, wydatki 163,5 mln zł, deficyt 27,9 mln zł. Największe zmiany w budżecie wynikają z otrzymania środków na realizację projektu „E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego […] zł) oraz zwiększenia wpływów z tytułu dochodów statutowych Starostwa (672 tys. zł). Przyjęcia budżetu Powiatu Wielickiego na 2023 rok. Radny Szczepan Stanek zapytał, czy planowana jest waloryzacja wynagrodzeń pracowników…
8. Relacja z 37. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-11-28 …Dochody: 132,6 mln zł, wydatki 167,4 mln zł, deficyt 34,8 mln zł. Zmiany w budżecie wynikają m.in. z przesunięć środków pomiędzy latami, mniejszych kosztów realizacji inwestycji, braku realizacji…
9. Relacja z 43. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2023-07-14 …Powiatu Wielickiego. W trakcie sesji podjęte zostały trzy uchwały. Dwie z nich związane były ze zmianami w budżecie. Zwiększono plan wydatków o 50 000 zł na inwestycję “Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Zespołu […] zł na dotacje w II edycji konkursu z upowszechniania kultury fizycznej. Po podjęciu uchwały przez radnych budżet powiatu na 2023 r. kształtuje się następująco: Dochody: 165 mln zł, wydatki 205 mln zł, deficyt 40 mln…
10. Relacja z 44. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2023-08-04 …Podjęto uchwałę w sprawie powierzenia zimowego utrzymania dróg Gminie Niepołomice. Gmina Niepołomice otrzyma dotację z budżetu powiatu na utrzymanie dróg i chodników powiatowych. Podobną uchwałę podjęto odnośnie utrzymania dr…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Ewa Ptasznik, Łukasz Sadkiewicz
wprowadzenie do budżetu Powiatu Wielickiego na 2021 r. zadania inwestycyjnego w zakresie budowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2038K w miejscowości Strumiany-Mała Wieś
2021-01-21 …interpelacja 2021-01-21 wprowadzenie do budżetu Powiatu Wielickiego na 2021 r. zadania inwestycyjnego w zakresie budowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2038K w miejscowości Strumiany-Mała Wieś wprowadzenie do budżetu Powiatu Wielickiego na 2021 r. zadania…
2.
Ewa Ptasznik, Łukasz Sadkiewicz
wprowadzenie do budżetu Powiatu Wielickiego na 2021 r. zadania inwestycyjnego w zakresie budowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2038K w miejscowości Strumiany-Mała Wieś
2021-01-21 …interpelacja 2021-01-21 wprowadzenie do budżetu Powiatu Wielickiego na 2021 r. zadania inwestycyjnego w zakresie budowy/przebudowy drogi powiatowej nr 2038K w miejscowości Strumiany-Mała Wieś wprowadzenie do budżetu Powiatu Wielickiego na 2021 r. zadania…
3.
Lech Pankiewicz
BR.0003.15.2019 interpelacja Lecha Pankiewicza dot. publikacji prasowych
2019-12-16 …interpelacja 2019-12-16 BR.0003.15.2019 interpelacja Lecha Pankiewicza dot. publikacji prasowych dot. publikacji prasowych dotacje budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
4.
Lech Pankiewicz
dot. publikacji w gazetach
2019-11-28 …interpelacja BR.0003.14.2019 interpelacja Lecha Pankiewicza dotycząca publikacji w gazetach dot. publikacji w gazetach 2019-11-28 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
5.
Lech Pankiewicz
dot. publikacji prasowych
2019-09-23 …interpelacja 2019-09-23 BR.0003.13.2019 interpelacja Lecha Pankiewicza dot. publikacji prasowych dot. publikacji prasowych budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
6.
Piotr Wajda
dot. drogi przebiegającej przez centrum Gdowa
2019-08-23 …BR.0003.12.2019 interpelacje Piotra Wajdy dot. drogi przebiegającej przez centrum Gdowa dot. drogi przebiegającej przez centrum Gdowa inwestycje budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
7.
Anna Polańska
dot. kosztów wynajmu sali w Kampusie Wielickim
2019-03-25 …interpelacja Anny Polańskiej dot. kosztów wynajmu sali w Kampusie Wielickim dot. kosztów wynajmu sali w Kampusie Wielickim budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników