Wyniki wyszukiwania dla tagu: inwestycje

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr XXVI/2021 z dnia
2021-08-30
Uchwała nr XXVI/228/2021 — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wielicki działki ewidencyjnej nr 1558 położonej w Wieliczce obręb 1. …na nabycie przez Powiat Wielicki działki ewidencyjnej nr 1558 położonej w Wieliczce obręb 1. 19 5 1 inwestycje szkoły podstawowe, gimnazja, licea nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
inwestycje nieruchomości szkoły
2. Sesja nr XXVI/2021 z dnia
2021-08-30
Uchwała nr XXVI/229/2021 — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wielicki działki ewidencyjnej nr 1555 położonej w Wieliczce obręb 1. …nr 1555 położonej w Wieliczce obręb 1. 20 5 szkoły podstawowe, gimnazja, licea nieruchomości głównie mieszkania, grunty inwestycje
inwestycje nieruchomości szkoły
3. Sesja nr XXVI/2021 z dnia
2021-08-30
Uchwała nr XXVI/230/2021 — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wielicki działki ewidencyjnej nr 1556 położonej w Wieliczce obręb 1. …nr 1556 położonej w Wieliczce obręb 1. 20 5 szkoły podstawowe, gimnazja, licea nieruchomości głównie mieszkania, grunty inwestycje
inwestycje nieruchomości szkoły
4. Sesja nr XXVI/2021 z dnia
2021-08-30
Uchwała nr XXVI/231/2021 — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wielicki działki ewidencyjnej nr 1557 położonej w Wieliczce obręb 1. …Powiat Wielicki działki ewidencyjnej nr 1557 położonej w Wieliczce obręb 1. 20 5 szkoły podstawowe, gimnazja, licea inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
inwestycje nieruchomości szkoły
5. Sesja nr XXX/2022 z dnia
2022-02-28
Uchwała nr XXX/260/2022 — w sprawie powierzenia Gminie Kłaj do realizacji zadania inwestycyjnego należącego do właściwości powiatu. …do właściwości powiatu. w sprawie powierzenia Gminie Kłaj do realizacji zadania inwestycyjnego należącego do właściwości powiatu. 25 inwestycje
inwestycje
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 30. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-02-28 …w z siedzibą w Niepołomicach. Radni Piotr Wajda i Katarzyna Ciężarek złożyli interpelację w sprawie realizacji inwestycji drogowych. Radni zapytali, kiedy rozpoczną się prace w miejscowości Gdów przy ulicy Stadnickiej. Radny Łukasz Sadkiewicz…
2. Relacja z 29. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2021-12-27 …ubezpieczenia projektanta. Radny Bogusław Trzaska zapytał, czy nie ma mechanizmów sprawdzających poprawność projektu przed rozpoczęciem inwestycji. Odpowiedź Starosty: Projekt był zweryfikowany przez inne osoby z biura projektowego. Ktoś prawdopodobnie podpisał, że sprawdził projekt…
3. Relacja z 28. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2021-11-29 …zakresie. Obecnie zbierane są informacje od gmin w celu określenia potrzeb i możliwości włączenia się w finansowanie inwestycji takich jak budowa chodników, przejść dla pieszych, doświetlenie, modernizacja dróg powiatowych i gminnych […] kondycja finansowa powiatu jest bardzo dobra. Zadłużenie od 3 lat spada, nie są emitowane obligacje. Wicestarosta wyliczył inwestycje, które powstały w powiecie w ostatnich latach. Poinformował, że Jest niepisana umowa, że starostowie, kt…
4. Relacja z 33. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-06-06 …trasy S7. Zwrócił uwagę, że jeden z wariantów trasy prowadzi przez siedziby nowych inwestycji powiatowych – budynku pogotowania oraz budynków Policji i PSP. Odpowiedź: Będzie powołany zespół…
5. Relacja z 38. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-12-28 …jest również przy innych szkołach. Pochwaliła pomysł montażu sygnalizatorów prędkości przy szkołach. Koszt inwestycji na terenie powiatu to 600 tys. zł. Radny Lech Pankiewicz zapytał o to, co dzieje się z…
6. Relacja z 37. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-11-28 …poinformował, że wpłynęło zapytanie od radnej Edyty Trojańskiej-Urbanik. Pytanie dotyczyło problemów komunikacyjnych oraz planowanych inwestycji na terenie powiatu w przyszłym roku, w szczególności projektu chodnika w Zręczycach gminy Gd […] w chcemy pokryć ze środków zewnętrznych. Realizację planujemy na 2023 r. Opóźnienia w inwestycjach wynikają m.in. z wydłużenia czasu wykonania dokumentacji projektowych. Radny Łukasz Sadkiewicz zapytał czy jest możliwość dołączenia do […] Zmiany w budżecie wynikają m.in. z przesunięć środków pomiędzy latami, mniejszych kosztów realizacji inwestycji, braku realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Paweł Pawłowski Paweł Pawłowski…
7. Relacja z 43. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2023-07-14 …nich związane były ze zmianami w budżecie. Zwiększono plan wydatków o 50 000 zł na inwestycję “Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Zespołu Szkół w Gdowie” oraz zwiększono plan wydatk…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jacek Juszkiewicz, Maciej Kłusek, Piotr Nowak, Łukasz Sadkiewicz, Szczepan Stanek, Edyta Trojańska-Urbanik, Bogusław Trzaska
o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego
2021-01-20 …o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie […] realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
2.
Jacek Juszkiewicz, Maciej Kłusek, Piotr Nowak, Łukasz Sadkiewicz, Szczepan Stanek, Edyta Trojańska-Urbanik, Bogusław Trzaska
o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego
2021-01-20 …o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie […] realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
3.
Jacek Juszkiewicz, Maciej Kłusek, Piotr Nowak, Łukasz Sadkiewicz, Szczepan Stanek, Edyta Trojańska-Urbanik, Bogusław Trzaska
o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego
2021-01-20 …o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie […] realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
4.
Jacek Juszkiewicz, Maciej Kłusek, Piotr Nowak, Łukasz Sadkiewicz, Szczepan Stanek, Edyta Trojańska-Urbanik, Bogusław Trzaska
o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego
2021-01-20 …o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie […] realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
5.
Jacek Juszkiewicz, Maciej Kłusek, Piotr Nowak, Łukasz Sadkiewicz, Szczepan Stanek, Edyta Trojańska-Urbanik, Bogusław Trzaska
o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego
2021-01-20 …o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie […] realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
6.
Jacek Juszkiewicz, Maciej Kłusek, Piotr Nowak, Łukasz Sadkiewicz, Szczepan Stanek, Edyta Trojańska-Urbanik, Bogusław Trzaska
o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego
2021-01-20 …o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie […] realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
7.
Jacek Juszkiewicz, Maciej Kłusek, Piotr Nowak, Łukasz Sadkiewicz, Szczepan Stanek, Edyta Trojańska-Urbanik, Bogusław Trzaska
o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego
2021-01-20 …o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie […] realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
8.
Lech Pankiewicz
dot. inwestycji realizowanych oraz współfinansowanych przez Powiat Wielicki
2021-07-27 …interpelacja 2021-07-27 OR.BR.003.6.2021 interpelacja Lecha Pankiewicza dot. inwestycji realizowanych oraz współfinansowanych przez Powiat Wielicki (na dzień 12.12.2021 brak odpowiedzi na BIP) dot. inwestycji realizowanych oraz współfinansowanych przez Powiat Wielicki inwestycje
9.
Piotr Wajda
dot. drogi przebiegającej przez centrum Gdowa
2019-08-23 …BR.0003.12.2019 interpelacje Piotra Wajdy dot. drogi przebiegającej przez centrum Gdowa dot. drogi przebiegającej przez centrum Gdowa inwestycje budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników