Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 50
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr XXIV/2021 z dnia
2021-05-24
Uchwała nr XXIV/213/2021 — w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce. …XXIV/213/2021 XXIV/213/2021 z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce. w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce. 24 1 skargi…
skargi
2. Sesja nr XXIV/2021 z dnia
2021-05-24
Uchwała nr XXIV/201/2021 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr DW 964 z drogami powiatowymi nr 2034K i 2022K i drogą gminną nr 561064K w m. Rożnowa” …roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr DW 964 z drogami powiatowymi nr 2034K i 2022K i drogą gminną nr […] roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr DW 964 z drogami powiatowymi nr 2034K i 2022K i drogą gminną nr […] roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr DW 964 z drogami powiatowymi nr 2034K i 2022K i drogą gminną nr…
bezpieczeństwo drogi
3. Sesja nr XXIII/2021 z dnia
2021-03-15
Uchwała nr XXIII/199/2021 — w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością …przekazania wniosku zgodnie z właściwością 25 bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
bezpieczeństwo drogi
4. Sesja nr XXIII/2021 z dnia
2021-03-15
Uchwała nr XXIII/198/2021 — w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością …roku w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością 25 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
5. Sesja nr XIX/2020 z dnia
2020-11-30
Uchwała nr XIX/161/2020 — w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. …listopada 2020 roku w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. w […] sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 24 1 drogi ulice…
bezpieczeństwo drogi
6. Sesja nr XVI/2020 z dnia
2020-06-29
Uchwała nr XVI/145/2020 — w sprawie rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce. …XVI/145/2020 Nr XVI/145/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce. w sprawie rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce…
skargi
7. Sesja nr XV/2020 z dnia
2020-05-28
Uchwała nr XV/131/2020 — w sprawie zaliczenia odcinka drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych. …XV/131/2020 Nr XV/131/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zaliczenia odcinka drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych. w sprawie zaliczenia odcinka drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych. 25 drogi ulice…
drogi
8. Sesja nr XV/2020 z dnia
2020-05-28
Uchwała nr XV/132/2020 — w sprawie powierzenia Gminie Niepołomice do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Wielickiego. …Powiatu Wielickiego. w sprawie powierzenia Gminie Niepołomice do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Wielickiego. 25 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
9. Sesja nr XV/2020 z dnia
2020-05-28
Uchwała nr XV/133/2020 — w sprawie powierzenia Gminie Kłaj do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Wielickiego. …Powiatu Wielickiego. w sprawie powierzenia Gminie Kłaj do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Wielickiego. 25 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
10. Sesja nr XV/2020 z dnia
2020-05-28
Uchwała nr XV/134/2020 — w sprawie rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce. …XV/134/2020 Nr XV/134/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce. w sprawie rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce. 25 skargi…
skargi
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 41. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2023-04-21 …Rożnowa. Wkład powiatu w zadanie – 60 tys. zł. W sprawie przekazania Gminie Biskupice funkcji zarządcy odcinka drogi powiatowej nr 2020K miejscowości Sławkowice. W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2023 rok. Dochody…
2. Relacja z 30. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-02-28 …które zginęły w wyniku rosyjskiej agresji. Podjęto rezolucję w sprawie studium korytarzowego dla projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice. W dniu 27.01.2021 r. Generalna Dyrekcja Dr […] interpelację do starosty powiatu wielickiego z zapytaniem, jakie starosta zamierza podjąć działania w związku z planowaną budową drogi ekspresowej na terenie powiatu. Radna Ewa Ptasznik zapytała starostę, czy spotyka się z burmistrzami i w…
3. Relacja z 35. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-09-26 …rodzin zastępczych. Uchwalono podwyżkę wynagrodzenia średnio o 900 zł dla rodziny. - przejęcia przez Powiat Wielicki ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 94 od Skarbu Państwa w celu opracowania dokumentacji rozbudowy skrzyżowania DK 94 z drogą gminną nr 560900K (ul. Powstania Styczniowego) w mieście Wieliczka. - zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2022 rok. Zwiększono dochody i wydatki budżetu o 2,6 mln zł. Po zmianach dochody wynoszą 123,8 mln…
4. Relacja z 33. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-06-06 …WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH Radny Łukasz Sadkiewicz zapytał, czy Zarząd wie o tym, że Starosta wystąpił na drogę sądową przeciwko burmistrzowi Niepołomic za pomówienie bądź zniesławienie. Odpowiedź: Burmistrz napisał nieprawdę, mimo pr…
5. Relacja z 32. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-05-04 …uchwałę o przekazaniu wniosku pani Agaty Zawadzkiej, radnej Rady Miejskiej w Niepołomicach, w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Woli Zabierzowskiej do Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce. Lokalizacja chodnika: od drogi
6. Relacja z 34. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-07-19 …mln zł. Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wielickiego. Wprowadzono dwa zadania inwestycyjne: rozbudowa drogi powiatowej Brzezie – Szczytniki (koszt 7,4 mln zł) oraz rozbudowa drogi powiatowej Gorzków…
7. Relacja z 37. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-11-28 …ponieważ są ważniejsze rocznice. PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY W SPRAWIE: Ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Radna Ewa Ptasznik zapytała ile pojazdów jest usuwanych […] przejdą na własność powiatu, a obecnie generują koszty. Przekazania Zarządowi Województwa Małopolskiego funkcji zarządcy odcinka drogi powiatowej w miejscowości Gdów (tzw. drogi Stadnickiej). Dzięki temu będzie możliwe wybudowanie fragmentu […] drogi rowerowej. Rozpoznania skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce. Skarga uznała za niezasadną i niewłaściwą. Skargę przekazano do rozpatrzenia przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka…
8. Relacja z 40. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2023-03-10 …zł, deficyt 29 mln zł. Największe zmiany wynikają ze zwiększenia planu wydatków na zadania: Rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Targowisko oraz rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Czarnochowice. ........................................................................................................ Relacja jest elementem projektu…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 21
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Katarzyna Ciężarek, Piotr Wajda
w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2018K na odcinku łączącym miejscowości Książnice i Łężkowice
2021-05-24 …OR.BR.003.5.2021 interpelacja Katarzyny Ciężarek oraz Piotra Wajdy w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2018K na odcinku łączącym miejscowości Książnice i Łężkowice. w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2018K na odcinku […] łączącym miejscowości Książnice i Łężkowice 2021-05-24 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
2.
Katarzyna Ciężarek, Piotr Wajda
w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2018K na odcinku łączącym miejscowości Książnice i Łężkowice
2021-05-24 …OR.BR.003.5.2021 interpelacja Katarzyny Ciężarek oraz Piotra Wajdy w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2018K na odcinku łączącym miejscowości Książnice i Łężkowice. w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2018K na odcinku […] łączącym miejscowości Książnice i Łężkowice 2021-05-24 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
3.
Edyta Trojańska-Urbanik
w sprawie bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2018K w Książnicach oraz realizacji planu rozwoju sieci dróg powiatowych
2021-05-24 …OR.BR.0003.4.2021 interpelacja Edyty Trojańskiej-Urbanik w sprawie bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2018K w Książnicach oraz realizacji planu rozwoju sieci dróg powiatowych w sprawie bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2018K w Książnicach oraz realizacji […] planu rozwoju sieci dróg powiatowych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
4.
Jacek Juszkiewicz, Maciej Kłusek, Piotr Nowak, Łukasz Sadkiewicz, Szczepan Stanek, Edyta Trojańska-Urbanik, Bogusław Trzaska
o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego
2021-01-20 …w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
5.
Jacek Juszkiewicz, Maciej Kłusek, Piotr Nowak, Łukasz Sadkiewicz, Szczepan Stanek, Edyta Trojańska-Urbanik, Bogusław Trzaska
o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego
2021-01-20 …inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
6.
Jacek Juszkiewicz, Maciej Kłusek, Piotr Nowak, Łukasz Sadkiewicz, Szczepan Stanek, Edyta Trojańska-Urbanik, Bogusław Trzaska
o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego
2021-01-20 …inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
7.
Jacek Juszkiewicz, Maciej Kłusek, Piotr Nowak, Łukasz Sadkiewicz, Szczepan Stanek, Edyta Trojańska-Urbanik, Bogusław Trzaska
o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego
2021-01-20 …inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
8.
Jacek Juszkiewicz, Maciej Kłusek, Piotr Nowak, Łukasz Sadkiewicz, Szczepan Stanek, Edyta Trojańska-Urbanik, Bogusław Trzaska
o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego
2021-01-20 …w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
9.
Jacek Juszkiewicz, Maciej Kłusek, Piotr Nowak, Łukasz Sadkiewicz, Szczepan Stanek, Edyta Trojańska-Urbanik, Bogusław Trzaska
o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego
2021-01-20 …inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
10.
Jacek Juszkiewicz, Maciej Kłusek, Piotr Nowak, Łukasz Sadkiewicz, Szczepan Stanek, Edyta Trojańska-Urbanik, Bogusław Trzaska
o wykazanie umów zawartych w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego
2021-01-20 …w latach 2019,2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Wielickiego drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników