Relacja z 32. sesji Rady Powiatu Wielickiego

2022-05-04

Sesja nadzwyczajna.

👉 W dniu 04.05.2022 r. odbyła się 32. nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Wielickiego.
👉 Podjęto uchwałę o przekazaniu wniosku pani Agaty Zawadzkiej, radnej Rady Miejskiej w Niepołomicach, w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Woli Zabierzowskiej do Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce. Lokalizacja chodnika: od drogi wojewódzkiej nr 964 do centrum Woli Zabierzowskiej w rejonie Szkoły Podstawowej.
👉 Uznano za bezzasadną skargę pana A.S. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce.
👉 Dokonano zmian w uchwale budżetowej. Po zmianach dochody wynoszą 112,9 mln zł, wydatki 151,2 mln zł deficyt 38,3 mln zł.