Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 28
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr XVI/2020 z dnia
2020-06-29
Uchwała nr XVI/141/2020 — w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 2 września 2015 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Programu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów zamieszkujących Powiat Wielicki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat. …sprawie utworzenia Powiatowego Programu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów zamieszkujących Powiat Wielicki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 2 września […] sprawie utworzenia Powiatowego Programu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów zamieszkujących Powiat Wielicki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat. 24 1 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
budżet szkoły
2. Sesja nr XIII/2020 z dnia
2020-01-27
Uchwała nr XIII/112/2020 — w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Piłsudskiego 105. …Dorosłych wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Piłsudskiego 105. 24 1 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
3. Sesja nr XIII/2020 z dnia
2020-01-27
Uchwała nr XIII/113/2020 — Nr XIII/113/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Gdowie. …XIII/113/2020 Nr XIII/113/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Gdowie. Nr XIII/113/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie likwidacji Szkoły […] Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Gdowie. 25 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
4. Sesja nr XIII/2020 z dnia
2020-01-27
Uchwała nr XIII/114/2020 — w sprawie likwidacji Studium Policealnego wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Piłsudskiego 105. …Studium Policealnego wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Piłsudskiego 105. 25 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
5. Sesja nr X/2019 z dnia
2019-10-28
Uchwała nr X/90/2019 — w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu. …praktycznej nauki zawodu. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu. 23 2 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
6. Sesja nr IX/2019 z dnia
2019-09-23
Uchwała nr IX/71/2019 — w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wielickiego od dnia 1 września 2019 r. …IX/71/2019 Nr IX/71/2019 z dnia 23 września 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wielickiego od dnia 1 września 2019 r. w sprawie ustalenia […] planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Wielickiego od dnia 1 września 2019 r. 25 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
7. Sesja nr IX/2019 z dnia
2019-09-23
Uchwała nr IX/72/2019 — w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Piłsudskiego 105. …w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Piłsudskiego 105. 25 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
8. Sesja nr IX/2019 z dnia
2019-09-23
Uchwała nr IX/73/2019 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gdowie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gdowie. …sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gdowie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gdowie. 25 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
9. Sesja nr IX/2019 z dnia
2019-09-23
Uchwała nr IX/74/2019 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Wieliczce w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wieliczce. …stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Wieliczce w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wieliczce. 24 1 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
10. Sesja nr IX/2019 z dnia
2019-09-23
Uchwała nr IX/75/2019 — w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Piłsudskiego 105. …dla Dorosłych wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Piłsudskiego 105. 25 szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
szkoły
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 28. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2021-11-29 …pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów dotkniętych skutkami COVID 19. Zapytała, czy rozważane jest zatrudnienie w każdej szkole psychologa. Odpowiedź wicestarosty Henryka Gawora: Podejmiemy działania w tym zakresie. Radna Ewa Ptasznik odniosła się do uzasadnienia…
2. Relacja z 33. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-06-06 …Ruseckiej za zaangażowanie w pozyskanie środków z programu Polski Ład na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4. SPRAWOZDANIA Anna Front, wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła sprawozdanie z działalności jednostki. Radna…
3. Relacja z 32. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-05-04 …w Wieliczce. Lokalizacja chodnika: od drogi wojewódzkiej nr 964 do centrum Woli Zabierzowskiej w rejonie Szkoły Podstawowej. Uznano za bezzasadną skargę pana A.S. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce. Dokonano…
4. Relacja z 38. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-12-28 …doświetlenie przejść dla pieszych w Węgrzcach i zapytała, czy takie doświetlenie jest również przy innych szkołach. Pochwaliła pomysł montażu sygnalizatorów prędkości przy szkołach. Koszt inwestycji na terenie powiatu to 600 tys […] imprezy powiatowe, współpraca międzynarodowa. Radny Łukasz Sadkiewicz zapytał, czy w 2023 r. rozpocznie się budowa szkoły specjalnej. W planie budżetowym uwzględniono tylko przygotowanie dokumentacji projektowej. Odpowiedź: Budowa szkoły nie jest planowana w…
5. Relacja z 37. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2022-11-28 …spowodować „zjechanie” budynku Pogotowia do potoku. Radny Łukasz Sadkiewicz zapytał na jakim etapie jest budowa szkoły specjalnej. Odpowiedź: Jest na ukończeniu koncepcja. W pierwszej kolejności powstanie część wytchnieniowa i środowiskowy dom samopomocy. Nie […] ma jeszcze przygotowanego projektu budowy szkoły specjalnej, konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych. Szkoła będzie na około 200 dzieci, koszt kilkanaście mln zł. Radny Bogusław Trzaska zapytał, czy powiat poniósł jakieś straty […] rodziców, którzy czekają do końca wakacji, nie wiedząc, czy dziecko dostało się do szkoły. Radna Ewa Ptasznik: Jest to dobry pomysł, ale jest konieczne podpisanie porozumienia z Krakowem. Radna Ewa Ptasznik…
6. Relacja z 39. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2023-01-27 …Powiatu Wielickiego.   Podjęto uchwały w sprawie: 👉Przekazania Gminie Wieliczka zadania polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce. 👉Udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice…
7. Relacja z 40. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2023-03-10 …Kryzysowego za rok 2022. - z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wielicki za rok 2022. Średnie wynagrodzenia brutto w powiecie przedstawiają…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników