Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 21
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr XXIV/2021 z dnia
2021-05-24
Uchwała nr XXIV/202/2021 — w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego pn. „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie i Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wielickim w latach 2021 — 2027” …Rodzinie i Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wielickim w latach 2021 - 2027” 24 1 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
2. Sesja nr XXIV/2021 z dnia
2021-05-24
Uchwała nr XXIV/203/2021 — w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2027”. …Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2027”. 25 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr XXIV/2021 z dnia
2021-05-24
Uchwała nr XXIV/204/2021 — w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyczno – edukacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wielickim na lata 2021-2027” …dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wielickim na lata 2021-2027” 25 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież…
dzieci młodzież pomoc społeczna
4. Sesja nr XXIV/2021 z dnia
2021-05-24
Uchwała nr XXIV/205/2021 — w sprawie przyjęcia „Programu terapeutycznego i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w Powiecie Wielickim na lata 2021-2027” …w sprawie przyjęcia „Programu terapeutycznego i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w Powiecie Wielickim na lata 2021-2027” 25 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
5. Sesja nr XXIV/2021 z dnia
2021-05-24
Uchwała nr XXIV/206/2021 — w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wielickim na lata 2021 – 2027”. …sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wielickim na lata 2021 – 2027”. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wielickim na lata 2021 – 2027”. 25 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
6. Sesja nr XX/2020 z dnia
2020-12-21
Uchwała nr XX/175/2020 — w sprawie statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. …grudnia 2020 roku w sprawie statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. w sprawie statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. 24 1 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
7. Sesja nr XX/2020 z dnia
2020-12-21
Uchwała nr XX/174/2020 — w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wieliczce. …Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wieliczce. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wieliczce. 25 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
8. Sesja nr XIX/2020 z dnia
2020-11-30
Uchwała nr XIX/162/2020 — w sprawie przyjęcia przez Powiat Wielicki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Powiatu Bocheńskiego do Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu, prowadzonego na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” …dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Wielicki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Powiatu Bocheńskiego do Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu, prowadzonego na zlecenie Powiatu […] Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” w sprawie przyjęcia przez Powiat Wielicki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Powiatu Bocheńskiego do Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu, prowadzonego na zlecenie Powiatu […] Wielickiego przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” 24 1 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
9. Sesja nr XVI/2020 z dnia
2020-06-29
Uchwała nr XVI/142/2020 — w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka na terenie Powiatu Wielickiego. …rodzinnego i zawodowych specjalistycznych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka na terenie Powiatu Wielickiego. 24 1 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
10. Sesja nr XIV/2020 z dnia
2020-04-08
Uchwała nr XIV/123/2020 — w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2020. …i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2020. 25 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników