Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr XXII/2021 z dnia
2021-01-25
Uchwała nr XXII/185/2021 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice z przeznaczeniem na finansowanie oświatowych zadań pozaszkolnych realizowanych przez Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. …oświatowych zadań pozaszkolnych realizowanych przez Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. 24 1 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
budżet oświata
2. Sesja nr XV/2020 z dnia
2020-05-28
Uchwała nr XV/130/2020 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach” …na finansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach” 19 1 4 1 dotacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
dotacje oświata
3. Sesja nr XIII/2020 z dnia
2020-01-27
Uchwała nr XIII/115/2020 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice z przeznaczeniem na finansowanie oświatowych zadań pozaszkolnych realizowanych przez Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. …z przeznaczeniem na finansowanie oświatowych zadań pozaszkolnych realizowanych przez Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. XIII/115/2020 21 4 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr X/2019 z dnia
2019-10-28
Uchwała nr X/91/2019 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach” …przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach” 23 1 1 dotacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
dotacje oświata
5. Sesja nr IV/2019 z dnia
2019-01-28
Uchwała nr IV/33/2019 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice z przeznaczeniem na finansowanie oświatowych zadań pozaszkolnych realizowanych przez Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. …Niepołomice z przeznaczeniem na finansowanie oświatowych zadań pozaszkolnych realizowanych przez Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. 25 dotacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
dotacje oświata
6. Sesja nr XXXV/2022 z dnia
2022-10-26
Uchwała nr XXXV/285/2022 — w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Wielicki. …logopedów, terapeutów pedagogicznych doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Wielicki. 21 0 0 3 1 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
7. Sesja nr XXXIX/2022 z dnia
2023-01-27
Uchwała nr XXXIX/310/2023 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wieliczka, dotyczącego przekazania Gminie Wieliczka zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na założeniu i samodzielnym prowadzeniu publicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce. …sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wieliczka, dotyczącego przekazania Gminie Wieliczka zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na założeniu i samodzielnym prowadzeniu publicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w […] sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wieliczka, dotyczącego przekazania Gminie Wieliczka zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na założeniu i samodzielnym prowadzeniu publicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w […] Wieliczce. 22 3 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci oświata
8. Sesja nr XXXIX/2022 z dnia
2023-01-27
Uchwała nr XXXIX/311/2023 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice z przeznaczeniem na finansowanie oświatowych zadań pozaszkolnych realizowanych przez Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. …Niepołomice z przeznaczeniem na finansowanie oświatowych zadań pozaszkolnych realizowanych przez Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. 22 3 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse oświata
9. Sesja nr XXXIX/2022 z dnia
2023-01-27
Uchwała nr XXXIX/312/2023 — w sprawie zmiany uchwały nr XXV/ 185/ 2009 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wielicki …regulaminu wynagradzania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wielicki 22 3 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów młodzież…
młodzież oświata
10. Sesja nr XLIX/2023 z dnia
2023-12-28
Uchwała nr XLIX/373/2023 — Nr XLIX/373/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wieliczka, dotyczącego przekazania Gminie Wieliczka zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na założeniu i samodzielnym prowadzeniu publicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce. …sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wieliczka, dotyczącego przekazania Gminie Wieliczka zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na założeniu i samodzielnym prowadzeniu publicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w […] sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wieliczka, dotyczącego przekazania Gminie Wieliczka zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na założeniu i samodzielnym prowadzeniu publicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w […] Wieliczce. 22 2 1 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–1 z 1
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników