Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 24
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr XXIX/2022 z dnia
2021-12-27
Uchwała nr XXIX/251/2021 — w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego …w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego 25 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr XXIX/2022 z dnia
2021-12-27
Uchwała nr XXIX/253/2021 — w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego. …w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego. 19 1 5 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr XXX/2022 z dnia
2022-02-28
Uchwała nr XXX/257/2022 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice z przeznaczeniem na finansowanie oświatowych zadań pozaszkolnych realizowanych przez Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. …Niepołomice z przeznaczeniem na finansowanie oświatowych zadań pozaszkolnych realizowanych przez Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. 24 1 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr XXX/2022 z dnia
2022-02-28
Uchwała nr XXX/263/2022 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego. …w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego. 25 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
5. Sesja nr XXXI/2022 z dnia
2022-04-05
Uchwała nr XXXI/267/2022 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego. …roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego. finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr XXXII/2022 z dnia
2022-05-04
Uchwała nr XXXII/271/2022 — w sprawie zmiany Wieloletniej Finansowej Powiatu Wielickiego. …roku w sprawie zmiany Wieloletniej Finansowej Powiatu Wielickiego. w sprawie zmiany Wieloletniej Finansowej Powiatu Wielickiego. 23 2 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
7. Sesja nr XXXIII/2022 z dnia
2022-06-06
Uchwała nr XXXIII/276/2022 — w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. …nabywania i wykupu. w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 24 1 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr XXXIII/2022 z dnia
2022-06-06
Uchwała nr XXXIII/277/2022 — w sprawie zmiany uchwały nr XIV/ 100/ 2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Powiat Wielicki w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego. …pieniężnych do spółki Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego. 24 1 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr XXXIII/2022 z dnia
2022-06-06
Uchwała nr XXXIII/279/2022 — w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego. …w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego. 25 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse finanse
10. Sesja nr XXXIII/2022 z dnia
2022-06-06
Uchwała nr XXXIII/281/2022 — w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wielickiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2021 rok. …zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wielickiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2021 rok. 24 1 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników