Wyniki wyszukiwania dla tagu: organizacje pozarządowe

Uchwały

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr X/2019 z dnia
2019-10-28
Uchwała nr X/88/2019 — w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego — w zakresie odpowiadającym jego zadaniom — na 2020 rok”. …X/88/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi […] zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2020 rok”. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi […] pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego - w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2020 rok”. 23 2 organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
2. Sesja nr X/2019 z dnia
2019-10-28
Uchwała nr X/89/2019 — w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Powiatu Wielickiego w ramach inicjatywy lokalnej. …szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Powiatu Wielickiego w ramach inicjatywy lokalnej. 23 2 organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
3. Sesja nr VIII/2019 z dnia
2019-08-08
Uchwała nr VIII/59/2019 — w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/326/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego — w zakresie odpowiadającym jego zadaniom — na 2019 rok”. …Wielickiego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi […] Wielickiego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi […] pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego - w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2019 rok”. 22 3 organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
4. Sesja nr III/2018 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr III/25/2018 — w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. …powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 23 2 organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
5. Sesja nr XXVIII/2021 z dnia
2021-11-29
Uchwała nr XXVIII/238/2021 — w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego — w zakresie odpowiadającym jego zadaniom — na 2022 rok”. …XXVIII/238/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi […] zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2022 rok”. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi […] działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego - w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2022 rok”. 25 organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
6. Sesja nr XXVIII/2021 z dnia
2021-11-29
Uchwała nr XXVIII/239/2021 — w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego. …rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego. 25 sport organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe sport
7. Sesja nr XXXVII/2022 z dnia
2022-11-28
Uchwała nr XXXVII/294/2022 — w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego — w zakresie odpowiadającym jego zadaniom — na 2023 rok". …XXXVII/294/2022 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego […] zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2023 rok". w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, prowadzącymi działalność […] pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego - w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2023 rok". 23 2 organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
8. Sesja nr XLVII/2023 z dnia
2023-10-30
Uchwała nr XLVII/361/2023 — Nr XLVII/361/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego — w zakresie odpowiadającym jego zadaniom — na 2024 rok”. …XLVII/361/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi […] XLVII/361/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi […] pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego - w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2024 rok”. 24 1 organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 42. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2023-06-05 …Inspekcji Weterynaryjnej - Zarządu Dróg Powiatowych - z rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi.  Link do raportów: https://bip.malopolska.pl/spwieliczka,a,2288286,xlii-sesja-rady-powiatu-wielickiego-05062023.html   Przyjęto raport o stanie Powiatu Wielickiego za…
2. Relacja z 28. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2021-11-29 …zwrócili uwagę, że duża ilość pieniędzy przekazywana jest do klubów sportowych i organizacji pozarządowych w procedurach pozakonkursowych. Zdaniem radnego Trzaski część organizacji nie zna procedur i terminów wnioskowania o […] wykonawstwa obciążony zostanie projektant. UCHWAŁY Podjęto m.in. uchwały: Przyjęto program współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. Ustalono rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w 2022 r…
3. Relacja z 45. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2023-08-29 …Relacja z 45. sesji Rady Powiatu Wielickiego 2023-08-29 Czy organizacje pozarządowe powinny dostawać granty w trybie pozakonkursowym? RELACJA Z 45. SESJI RADY POWIATU WIELICKIEGO W dniu 29 sierpnia 2023 r. odbyła się […] Rady Powiatu Wielickiego. PYTANIA RADNYCH Radna Ewa Ptasznik zwróciła uwagę, że z budżetu powiatu organizacje pozarządowe otrzymują pieniądze na catering, pielgrzymki, wyjazd dzieci na wypoczynek letni. Dotacje przyznawane są w trybie pozakonkursowym. Odpowiedź…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników