Wyniki wyszukiwania dla tagu: organizacje pozarządowe

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr X/2019 z dnia
2019-10-28
Uchwała nr X/88/2019 — w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego — w zakresie odpowiadającym jego zadaniom — na 2020 rok”. …X/88/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi […] zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2020 rok”. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi […] pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego - w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2020 rok”. 23 2 organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
2. Sesja nr X/2019 z dnia
2019-10-28
Uchwała nr X/89/2019 — w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Powiatu Wielickiego w ramach inicjatywy lokalnej. …szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Powiatu Wielickiego w ramach inicjatywy lokalnej. 23 2 organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
3. Sesja nr VIII/2019 z dnia
2019-08-08
Uchwała nr VIII/59/2019 — w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/326/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego — w zakresie odpowiadającym jego zadaniom — na 2019 rok”. …Wielickiego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi […] Wielickiego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi […] pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego - w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2019 rok”. 22 3 organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
4. Sesja nr III/2018 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr III/25/2018 — w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. …powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 23 2 organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
5. Sesja nr XXVIII/2021 z dnia
2021-11-29
Uchwała nr XXVIII/238/2021 — w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego — w zakresie odpowiadającym jego zadaniom — na 2022 rok”. …XXVIII/238/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi […] zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2022 rok”. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi […] działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego - w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2022 rok”. 25 organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
6. Sesja nr XXVIII/2021 z dnia
2021-11-29
Uchwała nr XXVIII/239/2021 — w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego. …rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego. 25 sport organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe sport
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników