Wyniki wyszukiwania dla tagu: młodzież

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr XXIV/2021 z dnia
2021-05-24
Uchwała nr XXIV/204/2021 — w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyczno – edukacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wielickim na lata 2021-2027” …Nr XXIV/204/2021 z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyczno – edukacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wielickim na lata 2021-2027” w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyczno – edukacyjnego […] dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wielickim na lata 2021-2027” 25 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież
dzieci młodzież pomoc społeczna
2. Sesja nr XIX/2020 z dnia
2020-11-30
Uchwała nr XIX/166/2020 — w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania. …XIX/166/2020 Nr XIX/166/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych […] dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania. 24 1 sport…
sport
3. Sesja nr XI/2019 z dnia
2019-12-16
Uchwała nr XI/101/2019 — w sprawie powierzenia Gminie Gdów do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Wielickiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku ponadgminnej placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w formie świetlicy łącznie dla 20 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 5 – 16 lat”. …grudnia 2024 roku ponadgminnej placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w formie świetlicy łącznie dla 20 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 5 – 16 lat”. w sprawie powierzenia Gminie Gdów do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości […] grudnia 2024 roku ponadgminnej placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w formie świetlicy łącznie dla 20 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 5 – 16 lat”. 24 1 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr XI/2019 z dnia
2019-12-16
Uchwała nr XI/102/2019 — w sprawie powierzenia Gminie Niepołomice do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Wielickiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku ponadgminnej placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w formie świetlicy łącznie dla 43 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 5 – 16 lat”. …grudnia 2024 roku ponadgminnej placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w formie świetlicy łącznie dla 43 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 5 – 16 lat”. w sprawie powierzenia Gminie Niepołomice do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości […] grudnia 2024 roku ponadgminnej placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w formie świetlicy łącznie dla 43 dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 5 – 16 lat”. 24 1 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
5. Sesja nr VI/2019 z dnia
2019-03-25
Uchwała nr VI/43/2019 — w sprawie: realizacji przez Powiat Wielicki projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę — projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” nr POWR.04.01.00-00-D211/17 dotyczącego tworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. …dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” nr POWR.04.01.00-00-D211/17 dotyczącego tworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. w sprawie: realizacji przez Powiat Wielicki projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” nr […] POWR.04.01.00-00-D211/17 dotyczącego tworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. 20 2 1 2 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież
dzieci młodzież
6. Sesja nr XXVIII/2021 z dnia
2021-11-29
Uchwała nr XXVIII/241/2021 — w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania …XXVIII/241/2021 Nr XXVIII/241/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych […] dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania 25 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza sport młodzież
dzieci młodzież sport
7. Sesja nr XXXIX/2022 z dnia
2023-01-27
Uchwała nr XXXIX/312/2023 — w sprawie zmiany uchwały nr XXV/ 185/ 2009 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wielicki …oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wielicki 22 3 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów młodzież
młodzież oświata
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników