Wyniki wyszukiwania dla tagu: prawo

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr III/2018 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr III/26/2018 — Nr III/26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVIII/197/2017 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Wielickiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Wielickiego na okres od dnia […] marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Wielickiego na okres od dnia…
szkoły
2. Sesja nr XXX/2022 z dnia
2022-02-28
Rezolucja Rady Powiatu Wielickiego w sprawie wyrażenia poparcia solidarności z narodem Ukraińskim. …solidarności z narodem Ukraińskim. Rezolucja Rady Powiatu Wielickiego w sprawie wyrażenia poparcia solidarności z narodem Ukraińskim. 25 prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
3. Sesja nr XLII/ 2023 z dnia
2023-06-05
Uchwała nr XLII/343/2023 — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wielicki udziału w nieruchomości (prawie użytkowania wieczystego oraz własności urządzeń i budowli) objętej księgą wieczystą nr KR1I/000024315/3 złożonej z działek 322/6, 322/9, 322/13, 322/14, 322/15, 322/16 oraz 322/18 położonych w Wieliczce, obręb 1 …XLII/343/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wielicki udziału w nieruchomości (prawie użytkowania wieczystego oraz własności urządzeń i budowli) objętej księgą wieczystą nr KR1I/000024315/3 złożonej z działek 322/6, 322/9, 322/13, 322/14, 322/15, 322/16 […] położonych w Wieliczce, obręb 1 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wielicki udziału w nieruchomości (prawie użytkowania wieczystego oraz własności urządzeń i budowli) objętej księgą wieczystą nr KR1I/000024315/3 złożonej z działek 322/6, 322/9…
nieruchomości
4. Sesja nr XLIX/2023 z dnia
2023-12-28
Uchwała nr XLIX/380/2023 — Nr XLIX/380/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Wielickiego na 2024r. …z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Wielickiego na 2024r. 23 2 prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników