Wyniki wyszukiwania dla tagu: niepełnosprawni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr XXIII/2021 z dnia
2021-03-15
Uchwała nr XXIII/192/2021 — w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2021. …XXIII/192/2021 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku […] w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2021. 24 1 niepełnosprawni
niepełnosprawni
2. Sesja nr XIX/2020 z dnia
2020-11-30
Uchwała nr XIX/162/2020 — w sprawie przyjęcia przez Powiat Wielicki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Powiatu Bocheńskiego do Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu, prowadzonego na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” …Bocheńskiego do Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu, prowadzonego na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” w sprawie przyjęcia przez Powiat Wielicki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego […] Bocheńskiego do Ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu, prowadzonego na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” 24 1 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr XIV/2020 z dnia
2020-04-08
Uchwała nr XIV/123/2020 — w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2020. …XIV/123/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku […] w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2020. 25 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr VI/2019 z dnia
2019-03-25
Uchwała nr VI/41/2019 — w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2019. …VI/41/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku […] w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2019. 23 2 niepełnosprawni pomoc społeczna ogólny…
niepełnosprawni pomoc społeczna
5. Sesja nr III/2018 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr III/23/2018 — w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/265/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 marca 2018r. w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2018. …Powiatu Wielickiego z dnia 28 marca 2018r. w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku […] Powiatu Wielickiego z dnia 28 marca 2018r. w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku […] niepełnosprawni
niepełnosprawni
6. Sesja nr II/2018 z dnia
2018-12-04
Uchwała nr II/18/2018 — w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/265/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 marca 2018r. w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2018. …Powiatu Wielickiego z dnia 28 marca 2018r. w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku […] Powiatu Wielickiego z dnia 28 marca 2018r. w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku […] niepełnosprawni
niepełnosprawni
7. Sesja nr XXIX/2022 z dnia
2021-12-27
Uchwała nr XXIX/246/2021 — w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 — 2027" w Powiecie Wielickim. …NR XXIX/246/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 - 2027" w Powiecie Wielickim. w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób […] Niepełnosprawnych na lata 2021 - 2027" w Powiecie Wielickim. 25 niepełnosprawni
niepełnosprawni
8. Sesja nr XXX/2022 z dnia
2022-02-28
Uchwała nr XXX/255/2022 — w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2022r. bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce z siedzibą przy ul. Niepołomskiej 26g, 32-020 Wieliczka. …Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce z siedzibą przy ul. Niepołomskiej 26g, 32-020 Wieliczka. 23 2 niepełnosprawni
niepełnosprawni
9. Sesja nr XXXI/2022 z dnia
2022-04-05
Uchwała nr XXXI/264/2022 — w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022. …XXXI/264/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku […] w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2022. 25 niepełnosprawni
niepełnosprawni
10. Sesja nr XL/2023 z dnia
2023-03-10
Uchwała nr XL/317/2023 — w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2023. …XL/317/2023 w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2023. w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego […] z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2023. 23 2 niepełnosprawni
niepełnosprawni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników