Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 11
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr XXIII/2021 z dnia
2021-03-15
Uchwała nr XXIII/193/2021 — w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce z siedzibą przy ul. Niepołomskiej 26g, 32-020 Wieliczka …w Wieliczce z siedzibą przy ul. Niepołomskiej 26g, 32-020 Wieliczka 25 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
budżet nieruchomości
2. Sesja nr XXIII/2021 z dnia
2021-03-15
Uchwała nr XXIII/194/2021 — w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce z siedzibą przy ul. Niepołomskiej 26g, 32-020 Wieliczka …w Wieliczce z siedzibą przy ul. Niepołomskiej 26g, 32-020 Wieliczka 25 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
budżet nieruchomości
3. Sesja nr XI/2019 z dnia
2019-12-16
Uchwała nr XI/97/2019 — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wielicki działki ewidencyjnej nr 1429/4 położonej w Wieliczce obręb 2. …zgody na nabycie przez Powiat Wielicki działki ewidencyjnej nr 1429/4 położonej w Wieliczce obręb 2. 24 1 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr XXVI/2021 z dnia
2021-08-30
Uchwała nr XXVI/228/2021 — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wielicki działki ewidencyjnej nr 1558 położonej w Wieliczce obręb 1. …działki ewidencyjnej nr 1558 położonej w Wieliczce obręb 1. 19 5 1 inwestycje szkoły podstawowe, gimnazja, licea nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
inwestycje nieruchomości szkoły
5. Sesja nr XXVI/2021 z dnia
2021-08-30
Uchwała nr XXVI/229/2021 — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wielicki działki ewidencyjnej nr 1555 położonej w Wieliczce obręb 1. …Powiat Wielicki działki ewidencyjnej nr 1555 położonej w Wieliczce obręb 1. 20 5 szkoły podstawowe, gimnazja, licea nieruchomości głównie mieszkania, grunty inwestycje…
inwestycje nieruchomości szkoły
6. Sesja nr XXVI/2021 z dnia
2021-08-30
Uchwała nr XXVI/230/2021 — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wielicki działki ewidencyjnej nr 1556 położonej w Wieliczce obręb 1. …Powiat Wielicki działki ewidencyjnej nr 1556 położonej w Wieliczce obręb 1. 20 5 szkoły podstawowe, gimnazja, licea nieruchomości głównie mieszkania, grunty inwestycje…
inwestycje nieruchomości szkoły
7. Sesja nr XXVI/2021 z dnia
2021-08-30
Uchwała nr XXVI/231/2021 — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wielicki działki ewidencyjnej nr 1557 położonej w Wieliczce obręb 1. …Wielicki działki ewidencyjnej nr 1557 położonej w Wieliczce obręb 1. 20 5 szkoły podstawowe, gimnazja, licea inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
inwestycje nieruchomości szkoły
8. Sesja nr XLIV/2023 z dnia
2023-08-04
Uchwała nr XLIV/347/2023 — w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wielickiego. …XLIV/347/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wielickiego. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wielickiego. 19 6 nieruchomości
nieruchomości
9. Sesja nr XLII/ 2023 z dnia
2023-06-05
Uchwała nr XLII/336/2023 — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wielicki działki ewidencyjnej nr 1561 położonej w Wieliczce obręb 1. …zgody na nabycie przez Powiat Wielicki działki ewidencyjnej nr 1561 położonej w Wieliczce obręb 1. 23 2 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr XLII/ 2023 z dnia
2023-06-05
Uchwała nr XLII/343/2023 — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wielicki udziału w nieruchomości (prawie użytkowania wieczystego oraz własności urządzeń i budowli) objętej księgą wieczystą nr KR1I/000024315/3 złożonej z działek 322/6, 322/9, 322/13, 322/14, 322/15, 322/16 oraz 322/18 położonych w Wieliczce, obręb 1 …XLII/343/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wielicki udziału w nieruchomości (prawie użytkowania wieczystego oraz własności urządzeń i budowli) objętej księgą wieczystą nr KR1I/000024315/3 złożonej z działek 322/6, 322/9, 322/13, 322/14, 322/15 […] 322/18 położonych w Wieliczce, obręb 1 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wielicki udziału w nieruchomości (prawie użytkowania wieczystego oraz własności urządzeń i budowli) objętej księgą wieczystą nr KR1I/000024315/3 złożonej z działek […] 322/6, 322/9, 322/13, 322/14, 322/15, 322/16 oraz 322/18 położonych w Wieliczce, obręb 1 23 2 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników